Enkel certifiering

Underlätta förberedelserna inför och genomförandet av certifieringar.

Högsta standard

Quentic stödjer dina ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Intuitiv användning

Lättanvända hjälpmedel stödjer alla involverade i revisionsprocessen.

Kom snabbare i mål

Samla alla revisionsdata centralt och bearbeta dem på ett ögonblick med Quentic.

Quentic Risker & Revisioner

Modulen Risker & Revisioner ger dig flexibelt, tillförlitligt och effektivt stöd vid kontroller, inspektioner och revisioner samt vid förbättring av dina verksamhetsprocesser. Modulen innehåller många olika funktioner som underlättar arbetet både för medarbetare och revisorer.

Använd Quentic Risker & Revisioner som vägledning i alla faser av dina interna och externa revisioner. Från planering och genomförande till identifiering och åtgärdande av brister – Quentic har verktygen som hjälper dig. Dessutom kan du involvera alla som medverkar i processen direkt i Quentic. Allt detta gör att du kan spara värdefull tid.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Risker & Revisioner

Planera och förvalta

Håll koll på vilka verksamhetsområden som ska granskas och när.

Läs mer

Organisera revisioner

Planera revisioner och bjud in alla deltagare via e-post.

Läs mer

Revisorsadministration

Registrera interna och externa revisorer samt deras uppgifter och kvalifikationer.

Läs mer

Resultatanalys

Utvärdera revisionsfrågor och svar i detalj eller sammanfattande i en checklista.

Läs mer

Revisionsrapporter

Förvandla revisionens resultat till överskådliga rapporter med ett enda klick.

Läs mer

Ledningssystem

Definiera arbetsmiljöarbetets och miljöskyddets inriktning med hjälp av program och enskilda mål.

Läs mer

Uppnå mål

Håll koll på alla tidsfrister samt åtgärdsimplementeringar och uppnå era mål.

Läs mer

Aspekter och risker

Definiera relevanta aspekter och skapa en egen utvärderingsmatris.

Läs mer

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom HSE och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Prova vår programvara kostnadsfritt