Enkel certifiering

Underlätta förberedelserna inför och genomförandet av certifieringar.

Högsta standard

Quentic stödjer dina ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Intuitiv användning

Lättanvända hjälpmedel stödjer alla involverade i revisionsprocessen.

Kom snabbare i mål

Samla alla revisionsdata centralt och bearbeta dem på ett ögonblick med Quentic.

Quentic Risker & Revisioner

Modulen Risker & Revisioner ger dig flexibelt, tillförlitligt och effektivt stöd vid kontroller, inspektioner och revisioner samt vid förbättring av dina verksamhetsprocesser. Modulen innehåller många olika funktioner som underlättar arbetet både för medarbetare och revisorer.

Använd Quentic Risker & Revisioner som vägledning i alla faser av dina interna och externa revisioner. Från planering och genomförande till identifiering och åtgärdande av brister – Quentic har verktygen som hjälper dig. Dessutom kan du involvera alla som medverkar i processen direkt i Quentic. Allt detta gör att du kan spara värdefull tid.

 

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?