Effektivt verktyg för din revisionsprocess

med Quentics modul Risker & Revisioner

Enkel certifiering

Underlätta förberedelserna inför och genomförandet av certifieringar.

Högsta standard

Quentic stödjer dina ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Intuitiv användning

Lättanvända hjälpmedel stödjer alla involverade i revisionsprocessen.

Kom snabbare i mål

Samla alla revisionsdata centralt och bearbeta dem på ett ögonblick med Quentic.

Quentic Risker & Revisioner

Modulen Risker & Revisioner ger dig flexibelt, tillförlitligt och effektivt stöd vid kontroller, inspektioner och revisioner samt vid förbättring av dina verksamhetsprocesser. Modulen innehåller många olika funktioner som underlättar arbetet både för medarbetare och revisorer.

Använd Quentic Risker & Revisioner som vägledning i alla faser av dina interna och externa revisioner. Från planering och genomförande till identifiering och åtgärdande av brister – Quentic har verktygen som hjälper dig. Dessutom kan du involvera alla som medverkar i processen direkt i Quentic. Allt detta gör att du kan spara värdefull tid.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

Funktioner i modulen Risker & Revisioner

Organisera revisioner

Har du en revision som står för dörren? När är nästa inspektion av fabriksområdet? Och nästa certifiering, t.ex. enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 eller ISO 45001? Med Quentic kan du grundligt förbereda varje revision i god tid. Du ställer samman nödvändig information och frågelistor centralt så att alla deltagare har optimala förutsättningar för en smidig revision.

Läs mer

Revisionsrapporter och dokumentation

Har du genomfört en revision kan du enkelt dokumentera resultaten med Quentic. Beroende på om åtgärder behöver vidtas, rekommendationer ges eller om avvikelser fastställts inkluderas direkt lämpliga korrigerande och förebyggande åtgärder. Den fullständiga revisionsrapporten färdigställs på kort tid, inklusive alla krav, utvärderingar och förbättringar.

Läs mer

Stärk ledningssystemen och uppnå dina mål

Med Quentic bestämmer du riktningen för dina ledningsystem. Oavsett om det rör sig om miljöledning, arbetsmiljö, produktförbättring eller hållbarhetskonceptet – du ställer in målen och kan sedan när som helst enkelt avläsa hur långt implementeringen har fortskridit och vilka mål som har uppnåtts. Quentic ger dig optimalt stöd vid införandet och upprätthållandet av ledningssystem enligt ISO 45001, ISO 14001 och ISO 50001.

Läs mer

Aspekter och riskbedömningar

Quentic ger dig ett strukturerat tillvägagångssätt för att utarbeta aspekter och riskbedömningar, som även står i fokus i ISO 9001 och 14001. Ta fram miljöaspekter, utvärdera produktionsförhållanden eller bedöm medarbetarnas säkerhet. Resultatet är en överskådlig utvärderingsmatris som visar behovet av åtgärder eller en jämförelse av resultaten från olika driftställen och avdelningar.

Läs mer

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

Lär dig mer om EHSQ och ESG

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHSQ- och ESG-arbete.

Oerlikon Metco GmbH

Vilka fördelar erbjuder Quentic kvalitetsansvariga vid användning i den dagliga verksamheten? I videon berättar Gabriele Schwarz från Oerlikon Metco GmbH om sina erfarenheter av EHS-programvaran.

Läs framgångshistorien

Quentic Risker & Revisioner

Se till att det finns flexibilitet, pålitlighet och effektivitet vid kontrollen av dina företagsprocesser. I denna video får du lära dig mer om hur Quentic kan fungera som stöd i alla faser inom ramen för interna och …

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Quentic Demo

Upplev Quentic och hur vår lösning kan hjälpa din organisation.

Boka demo nu

X