Aspekter och riskbedömningar

med Quentics modul Risker & Revisioner.

Quentic ger dig ett strukturerat tillvägagångssätt för att utarbeta aspekter och riskbedömningar, som även står i fokus i ISO 9001 och 14001. Ta fram miljöaspekter, utvärdera produktionsförhållanden eller bedöm medarbetarnas säkerhet. Resultatet är en överskådlig utvärderingsmatris som visar behovet av åtgärder eller en jämförelse av resultaten från olika driftställen och avdelningar.

Bedöm aspekter och risker

– det är enkelt med Quentic

Ta fram aspekter

 • Definiera aspekter som ska utvärderas regelbundet, t.ex. material- eller energiförbrukning.
 • Kan användas för alla områden inom EHS och CSR.
 • Flexibel datastruktur möjliggör exakt anpassning till din verksamhets aspekter.
 • Passande utvärderingsskalor för varje aspekt.
 • Justerbara skalvärden och viktningar för automatiska beräkningar.
 • Fastlägg utfallsrum med tillhörande tolkningar och signalfärger.

Välj utvärderingskriterier

Genomför riskbedömning

 • Betrakta aspekter från flera synvinklar och i relation till driftställen, arbetsområden och produktionsmedel.
 • Utvärdera enkelt aspekter via meny med tillhörande skalvärden.
 • Tillvägagångssättet säkerställer att riskbedömningar från olika verksamhetsområden kan jämföras över tid.
 • Visa resultaten direkt i procent eller punktvärden.
 • Spara som rapport eller som kompakt eller detaljerad utvärderingsmatris.
 • Få enkelt komplexa utvärderingar av aspektutvecklingen över tid och över verksamhetsområden.
 • Använd aspektanalyser som stöd för riskhanteringen.

Utvärdera resultat

Centralt definierat för många användningar

I Quentic behöver du bara definiera de aspekter och utvärderingskriterier du vill använda en enda gång. Därefter kan du och dina kollegor använda dem många gånger om. Detta säkerställer en standardiserad och snabb process för alla aspekt- och riskbedömningar.

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Oerlikon Metco GmbH

Vilka fördelar erbjuder Quentic kvalitetsansvariga vid användning i den dagliga verksamheten? I videon berättar Gabriele Schwarz från Oerlikon Metco GmbH om sina erfarenheter av EHS-programvaran.

Läs framgångshistorien

Quentic Risker & Revisioner

Se till att det finns flexibilitet, pålitlighet och effektivitet vid kontrollen av dina företagsprocesser. I denna video får du lära dig mer om hur Quentic kan fungera som stöd i alla faser inom ramen för interna och …

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X