Organisera revisioner

med Quentics modul Risker & Revisioner.

Har du en revision som står för dörren? När är nästa inspektion av fabriksområdet? Och nästa certifiering, t.ex. enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 eller ISO 45001? Med Quentic kan du grundligt förbereda varje revision i god tid. Du ställer samman nödvändig information och frågelistor centralt så att alla deltagare har optimala förutsättningar för en smidig revision.

Förbered verksamhetens revisioner

– det är enkelt med Quentic

Identifiera behov

 • Se vilka revisioner som snart ska genomföras i den automatiskt skapade revisionsplanen.
 • Anpassa regler för påminnelser och datum efter revisionstyp.
 • Håll koll på alla revisionstillfällen och uppföljande revisioner.
 • Fastlägg revisionstidpunkt och revisionsområde med ett enda klick.
 • Registrera revisionsinformation på ett överskådligt sätt.
 • Förbered interna och externa revisioner.
 • Flexibla användningsmöjligheter, t.ex. för energirevisioner, leverantörsrevisioner och processrevisioner.

Planera revisioner

Bjud in deltagare

 • Fastlägg revisionsledare, medrevisorer och deltagare med hjälp av praktiska listor.
 • Skicka revisionsinbjudan via e-post, även till externa revisorer.
 • Registrera möten och tillfällen i din egen kalendern.
 • Överför enkelt revisionsfrågor från färdiga frågekataloger.
 • Komplettera med egna frågor vid behov och använd dem igen vid senare revisioner.
 • Lägg till ytterligare dokument till enskilda frågor.
 • Skriv ut en frågelista med ett klick och ta med den till revisionen.

Sammanställ revisionsfrågor

Revisorer och kvalifikationer

Quentic stödjer dig inte bara i revisionsplaneringen, utan ger dig också en överblick över alla interna och externa revisorer samt deras kvalifikationer. Behöver du en expert inför nästa energirevision? Med filterfunktionen får du en lista över lämpliga personer på ett ögonblick.

Revisionsrapport och utvärdering

När du har genomfört en revision hjälper dig Quentic också med att dokumentera resultaten.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”