SaaS teknologi - Till din tjänst!

Flexibel, framtidssäker och miljövänlig.

Enkelt

Programmet startas direkt i webbläsaren, har en struktur anpassad efter arbetsuppgifterna och ett användarvänligt gränssnitt.

Flexibelt

Programmet har Office-gränssnitt och är modulärt, utbyggbart, platsoberoende och flerspråkigt.

Tillförlitligt

Stabilt system som stödjer era ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Uppdaterat

Fortlöpande anpassning till EHS-standarder och regelbundna uppdateringar.

På intranät eller Internet – Quentics innovativa teknik ger dig den valfrihet du behöver. Med SaaS-hyrversionen (Software as a Service) kan användarna dra nytta av ett flexibelt och framtidssäkert system. Användningen av programvaran görs så enkel som möjligt: Det är bara att gå upp på nätet, öppna webbläsaren och börja - även när du är på språng.  

Med Quentics modulära uppbyggnad kan du när som helst utöka programvarans omfattning. Det betyder att användningen helt och hållet kan anpassas efter din verksamhets behov, och växa tillsammans med den. Regelbundna uppdateringar säkerställer att Quentic alltid ger dig de bästa förutsättningarna för arbetet, både när det gäller programvarans teknik och fackspecifika innehåll.

Vi synkroniserar gärna ditt system med många gränssnitt på begäran: Koppla information från befintliga verktyg och databaser till Quentic och se till att konsekventa data är tillgängliga för alla i företaget utan onödigt dataunderhåll. Integrera aktuellt innehåll, t.ex. nya uppdateringar av rättsliga EHS-standarder, med hjälp av tjänster från tredje part.

Men det slutar inte där, vi tar även hänsyn till miljön: Quentic SaaS datahosting bygger på klimatskyddande Green IT-principer. 

Quentic finns som bekväm onlinevariant, Software as a Service. Denna användningsform ger dig maximal flexibilitet och är snäll mot budgeten:

 • Inga höga initiala investeringar
 • Låga månatliga kostnader
 • Behöver inte installeras
 • Fungerar oberoende av plats och möjliggör samarbeten mellan olika driftställen
 • Maximal datasäkerhet och tillgänglighet
 • Direkt integrering av uppdateringar
 • Inga extra kostnader för administration och systemspecialister
 • Standardisering och moderna IT-lösningar

Vi samarbetar med en högsäkerhetsdatacentral som tack vara modern Green IT uppnår upp till 30 % högre energieffektivitet än vanliga datacentraler.

 • Energisnål Green IT
 • 100 % grön el i hela datacentralen
 • Koldioxidsneutral och skonsam för klimatet
 • Optimalt nyttjande av IT-resurser

“Quentic är 100 % SaaS. Nya funktioner och säkerhetsuppdateringar är helt automatiska och tillämpas utan arbete. Detta innebär att inga operativa insatser krävs från vårt håll samt att vi vet att nödvändiga uppdateringar integreras direkt i systemet och dessutom är alla funktioner alltid är uppdaterade.”

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X