Mer flexibilitet vid utbildningar och kurser

med Quentics modul Webbutbildningar

Modernt och bekvämt

Utbildningsinnehållet publiceras på webben, utbildningen genomförs på dator eller platta.

Flexibelt genomförande

Utbildningstillfällena passar alla eftersom deltagarna själva kan välja när de vill genomföra kursen.

Roligare lärande

Multimediala upplevelser förbättrar inlärningen.

Tidseffektivt

Alla resultat dokumenteras automatiskt och certifikat utfärdas med några enkla klick.

Quentic Webbutbildningar

Modulen Webbutbildningar kompletterar modulen Arbetsmiljö & Säkerhet med en funktion för nätbaserat lärande. Med hjälp av Quentic Webbutbildningar kan du skapa multimediala inlärningsenheter som deltagarna har åtkomst till oavsett tid och plats.

Quentic-modulen Webbutbildningar hjälper dig att organisera instruktioner, kurser och utbildningar. Läromaterialet tillhandahålls i form av attraktiva webbpresentationer. Eftersom respektive medarbetare kan integrera utbildningen i sin dagliga rutin efter möjlighet och behov slipper du krånglet att hitta fortbildningstillfällen som passar alla. Modulen låter dig även skapa tydliga och välorganiserade instruktioner besökare och underleverantörer.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Webbutbildningar

Webbutbildningar för medarbetare

Quentic ger dig en fullständig överblick över medarbetarnas obligatoriska respektive avklarade utbildningar. Du hanterar webbutbildningarnas innehåll centralt och ställer det enkelt till deltagarnas förfogande. Du väljer själv hur utbildningarna ska presenteras, genomföras och inlärningen kontrolleras – helt efter dina önskemål.

Läs mer

Webbutbildningar för besökare och underleverantörer

När externa personer besöker företagets område behöver de ha rätt förutsättningar att kunna uppträda lämpligt. Med Quentic kan du enkelt erbjuda undervisning för besökare och underleverantörer på flera olika språk. Utbildningen är flexibelt utformad och deltagarna kan ta del av undervisningen innan besöket alternativt på besöksterminalen på plats.

Läs mer

Attraktivt utbildningsinnehåll

Webbutbildningar är en form av nätbaserat lärande som utmärker sig genom sin flexibilitet. Förutom kvalificerat innehåll som behandlar ett tema ur olika aspekter, spelar strukturering och presentationssätt en viktig roll för att öka motivationen och förbättra inlärningen. Med Quentic kan du enkelt integrera standardiserade dataformat och utnyttja multimedialt innehåll i undervisningen.

Läs mer

Utbildningsintyg

Med Quentic är det enkelt att organisera webbutbildningar. Om du behöver få en översikt över deltagare och resultat kan du använda övergripande utvärderingar eller visa personers enskilda kvalifikationer. Informationen skyddas av ett differentierat koncept för åtkomstbehörighet. Efter avslutad utbildning utfärdas certifikat automatiskt så att varje deltagare får sitt utbildningsintyg direkt.

Läs mer

”Med Quentic fick vi ett centralt och stabilt verktyg för att enkelt strukturera data på ett överskådligt sätt och systematiskt förvalta alla dokument.”

Lär dig mer om EHSQ och ESG

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHSQ- och ESG-arbete.

Quentic Webbutbildningar

Utbilda dina medarbetare på ett flexibelt och platsoberoende sätt! Lär dig mer i denna video om hur du kan tillhandahålla kurser och sedan utbilda medarbetare, besökare och externa företag på ett effektivt och …

Se video

Whitepaper Contractor Safety Management

Att engagera externa företag innebär en förhöjd säkerhetsrisk. Läs mer om hur risker i samarbete med leverantörer kan minimeras och säkerheten för företagets egna team samtidigt kan höjas.

Ladda ner whitepaper

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Quentic Demo

Upplev Quentic och hur vår lösning kan hjälpa din organisation.

Boka demo nu

X