Modernt och bekvämt

Utbildningsinnehållet publiceras på webben – utbildningen genomförs på dator eller platta.

Flexibelt genomförande

Utbildningstillfällena passar alla eftersom deltagarna själva kan välja när de vill genomföra kursen.

Roligare lärande

Multimediala upplevelser förbättrar inlärningen.

Tidseffektivt

Alla resultat dokumenteras automatiskt och certifikat utfärdas med några enkla klick.

Quentic Webbutbildningar

Modulen Webbutbildningar kompletterar modulen Arbetsmiljö & Säkerhet med en funktion för nätbaserat lärande. Med hjälp av Quentic Webbutbildningar kan du skapa multimediala inlärningsenheter som deltagarna har åtkomst till oavsett tid och plats.

Quentic-modulen Webbutbildningar hjälper dig att organisera instruktioner, kurser och utbildningar. Läromaterialet tillhandahålls i form av attraktiva webbpresentationer. Eftersom respektive medarbetare kan integrera utbildningen i sin dagliga rutin efter möjlighet och behov slipper du krånglet att hitta fortbildningstillfällen som passar alla. Modulen låter dig även skapa tydliga och välorganiserade instruktioner besökare och underleverantörer.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Webbutbildningar

E-Learning

Håll flexibla personalutbildningar, oberoende av tid och plats.

Läs mer

För underleverantörer

Erbjud instruktioner på flera olika språk på besökarterminalen eller annan plats.

Läs mer

Multimediainnehåll

Skapa attraktiva utbildningsinnehåll genom att integrera bilder, videor, digitala presentationer och SCORM-innehåll.

Läs mer

Importfunktioner

Importera enkelt existerande läromaterial och hela bildspel till systemet.

Läs mer

Presentationsläge

Bestäm själv över presentationens utseende och inställningar, exempelvis minsta visningstid per bild.

Läs mer

Förståelsefrågor

Kontrollera läranderesultaten efter avslutad undervisning. Använd flervalsfrågor och slumpmässigt valda frågor.

Läs mer

Utbildningsintyg

Utfärda certifikat med alla viktiga uppgifter och giltighetsområden.

Läs mer

Utvärdering

Uppnådda kvalifikationer dokumenteras automatiskt och systemet tar hänsyn till dessa för framtida planering.

Läs mer

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom HSE och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Prova vår programvara kostnadsfritt