Modernt och bekvämt

Utbildningsinnehållet publiceras på webben, utbildningen genomförs på dator eller platta.

Flexibelt genomförande

Utbildningstillfällena passar alla eftersom deltagarna själva kan välja när de vill genomföra kursen.

Roligare lärande

Multimediala upplevelser förbättrar inlärningen.

Tidseffektivt

Alla resultat dokumenteras automatiskt och certifikat utfärdas med några enkla klick.

Quentic Webbutbildningar

Modulen Webbutbildningar kompletterar modulen Arbetsmiljö & Säkerhet med en funktion för nätbaserat lärande. Med hjälp av Quentic Webbutbildningar kan du skapa multimediala inlärningsenheter som deltagarna har åtkomst till oavsett tid och plats.

Quentic-modulen Webbutbildningar hjälper dig att organisera instruktioner, kurser och utbildningar. Läromaterialet tillhandahålls i form av attraktiva webbpresentationer. Eftersom respektive medarbetare kan integrera utbildningen i sin dagliga rutin efter möjlighet och behov slipper du krånglet att hitta fortbildningstillfällen som passar alla. Modulen låter dig även skapa tydliga och välorganiserade instruktioner besökare och underleverantörer.

 

Whitepaper Contractor Safety Management

Organisationer måste säkerställa att externa leverantörer, precis som den interna organisationen också uppfyller alla säkerhetskrav. Ett ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet minskar riskerna, även för externt inhyrda medarbetare.

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?