Webbutbildningar för besökare och underleverantörer

med Quentics modul Webbutbildningar.

När externa personer besöker företagets område behöver de ha rätt förutsättningar att kunna uppträda lämpligt. Med Quentic kan du enkelt erbjuda undervisning för besökare och underleverantörer på flera olika språk. Utbildningen är flexibelt utformad och deltagarna kan ta del av undervisningen innan besöket alternativt på besöksterminalen på plats.

Undervisa besökare och underleverantörer

– det är enkelt med Quentic

Instruera besökare

 • Skapa och hantera multimedialt undervisningsinnehåll på olika språk.
 • Anpassningsbara presentationsinställningar och möjlighet att kontrollera inlärningen.
 • Quentic har en särskild terminalåtkomst som låter utomstående personer genomföra webbutbildningar – fristående från ditt Quentic-system.
 • Användarvänligt gränssnitt med över 15 olika språk.
 • Föranmäl besökare internt så att receptionspersonalen har all information centralt tillgänglig på besöksdagen.
 • Skicka inbjudan automatiskt via e-post, inkl. åtkomstuppgifter för planerad undervisning av underleverantörer.
 • Receptionen kan även hantera nya anmälningar direkt på besöksdagen.

Bjud in besökare

Genomför undervisningen

 • Undervisningen kan genomföras på besökarterminal på plats.
 • Undervisningen kan även ske före besöket via webbläsare.
 • Uppnådda kvalifikationer registreras automatiskt i Quentic.
 • Certifikat kan utfärdas som utskrift.
 • Håll koll på besökare, besökstider och besökarnas kvalifikationer samt giltigheter med Quentic.
 • Utfärda besökarkort med ett par enkla klick.
 • Protokollera snabbt och enkelt besökares och underleverantörers närvaro.
 • Skapa en närvarolista över alla besökare via knapptryckning vid nödfall.

Organisera besökstider

En lyckad mottagning

Även dina medarbetare i receptionen drar fördel av Quentics besökarhantering. I den centrala administrationen visas en översikt över alla planerade besök inklusive information om besökarna redan genomfört den nödvändiga undervisningen. Generering av id-nummer för besökare som vill logga in på besökarterminal, utskrift av passerkort för besökare samt enkel registrering av in- och utcheckning är bara några av alla praktiska funktioner.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Whitepaper Contractor Safety Management

Organisationer måste säkerställa att externa leverantörer, precis som den interna organisationen också uppfyller alla säkerhetskrav. Ett ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet minskar riskerna, även för externt inhyrda medarbetare.

”Quentic: Mindre stress. Mer kvalitet.”