Webbutbildningar för medarbetare

med Quentics modul Webbutbildningar.

Quentic ger dig en fullständig överblick över medarbetarnas obligatoriska respektive avklarade utbildningar. Du hanterar webbutbildningarnas innehåll centralt och ställer det enkelt till deltagarnas förfogande. Du väljer själv hur utbildningarna ska presenteras, genomföras och inlärningen kontrolleras – helt efter dina önskemål.

Organisera webbutbildningar

– det är enkelt med Quentic

Välj undervisningsämnen

 • Sammanställ multimedialt utbildningsinnehåll om ämnen som brandskydd, flykt- och räddningsvägar, arbete vid bildskärm och första hjälpen.
 • Ange vilka kvalifikationer utbildningen ger, dessa dokumenteras automatiskt efter deltagande.
 • Utbilda alla kollegor oberoende av tid och plats genom webbutbildningar.
 • Ställ in längd för respektive presentationsbild, så inget innehåll hoppas över.
 • Kontrollera inlärningsresultat vid behov.
 • Låt deltagarna svara på kontrollfrågor.
 • Sätt kriterier som avgör om deltagare har klarat utbildningen.

Välja presentationssätt

Använd förståelsefrågor

 • Deltagarnas inlärning kan kontrolleras genom frågor med givna svarsalternativ.
 • Även frågor med fria svar kan användas, t.ex. för att kontrollera nödnummer.
 • Vid upprepning av en utbildning slumpas kontrollfrågor och deras ordningsföljd.
 • Möjlighet till olika antal svarsalternativ och variabel ordningsföljd.
 • Webbutbildningar göras tillgängliga för alla medarbetare eller för en viss personalgrupp.
 • När en utbildning godkänts för publicering blir utbildningen automatiskt tillgänglig för medarbetarna.
 • Varje deltagare kan då öppna utbildningen direkt i sin personliga översikt.
 • E-mail med inbjudan till utbildningen inklusive länk skickas till deltagarna.

Tillhandahåll webbutbildningar

Central utbildningsplanering

Med Quentic kan du både organisera webbutbildningar och undervisning på plats. All information om erforderliga kvalifikationer lagras centralt i den praktiska kvalificeringsplanen i modulen Arbetsmiljö & Säkerhet. Där kan du när som helst skapa dig en uppdaterad överblick om vilka utbildningar som behövs för vilka medarbetare – oavsett om de utförs på plats eller via nätet.

Rätt innehåll för rätt målgrupp

Quentic ger dig olika verktyg att skapa passande utbildningsinnehåll.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Whitepaper Contractor Safety Management

Organisationer måste säkerställa att externa leverantörer, precis som den interna organisationen också uppfyller alla säkerhetskrav. Ett ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet minskar riskerna, även för externt inhyrda medarbetare.

”Quentic: Mindre stress. Mer kvalitet.”