Webbutbildningar för medarbetare

med Quentics modul Webbutbildningar.

Quentic ger dig en fullständig överblick över medarbetarnas obligatoriska respektive avklarade utbildningar. Du hanterar webbutbildningarnas innehåll centralt och ställer det enkelt till deltagarnas förfogande. Du väljer själv hur utbildningarna ska presenteras, genomföras och inlärningen kontrolleras – helt efter dina önskemål.

Organisera webbutbildningar

– det är enkelt med Quentic

Välj undervisningsämnen

 • Sammanställ multimedialt utbildningsinnehåll om ämnen som brandskydd, flykt- och räddningsvägar, arbete vid bildskärm och första hjälpen.
 • Ange vilka kvalifikationer utbildningen ger, dessa dokumenteras automatiskt efter deltagande.
 • Utbilda alla kollegor oberoende av tid och plats genom webbutbildningar.
 • Ställ in längd för respektive presentationsbild, så inget innehåll hoppas över.
 • Kontrollera inlärningsresultat vid behov.
 • Låt deltagarna svara på kontrollfrågor.
 • Sätt kriterier som avgör om deltagare har klarat utbildningen.

Välja presentationssätt

Använd förståelsefrågor

 • Deltagarnas inlärning kan kontrolleras genom frågor med givna svarsalternativ.
 • Även frågor med fria svar kan användas, t.ex. för att kontrollera nödnummer.
 • Vid upprepning av en utbildning slumpas kontrollfrågor och deras ordningsföljd.
 • Möjlighet till olika antal svarsalternativ och variabel ordningsföljd.
 • Webbutbildningar göras tillgängliga för alla medarbetare eller för en viss personalgrupp.
 • När en utbildning godkänts för publicering blir utbildningen automatiskt tillgänglig för medarbetarna.
 • Varje deltagare kan då öppna utbildningen direkt i sin personliga översikt.
 • E-mail med inbjudan till utbildningen inklusive länk skickas till deltagarna.

Tillhandahåll webbutbildningar

Central utbildningsplanering

Med Quentic kan du både organisera webbutbildningar och undervisning på plats. All information om erforderliga kvalifikationer lagras centralt i den praktiska kvalificeringsplanen i modulen Arbetsmiljö & Säkerhet. Där kan du när som helst skapa dig en uppdaterad överblick om vilka utbildningar som behövs för vilka medarbetare – oavsett om de utförs på plats eller via nätet.

Rätt innehåll för rätt målgrupp

Quentic ger dig olika verktyg att skapa passande utbildningsinnehåll.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Quentic Webbutbildningar

Utbilda dina medarbetare på ett flexibelt och platsoberoende sätt! Lär dig mer i denna video om hur du kan tillhandahålla kurser och sedan utbilda medarbetare, besökare och externa företag på ett effektivt och …

Se video

Whitepaper Contractor Safety Management

Att engagera externa företag innebär en förhöjd säkerhetsrisk. Läs mer om hur risker i samarbete med leverantörer kan minimeras och säkerheten för företagets egna team samtidigt kan höjas.

Ladda ner whitepaper

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Med Quentic fick vi ett centralt och stabilt verktyg för att enkelt strukturera data på ett överskådligt sätt och systematiskt förvalta alla dokument.”

X