Attraktivt utbildningsinnehåll

med Quentics modul Webbutbildningar.

Webbutbildningar är en form av nätbaserat lärande som utmärker sig genom sin flexibilitet. Förutom kvalificerat innehåll som behandlar ett tema ur olika aspekter, spelar strukturering och presentationssätt en viktig roll för att öka motivationen och förbättra inlärningen. Med Quentic kan du enkelt integrera standardiserade dataformat och utnyttja multimedialt innehåll i undervisningen.

Förstklassigt utbildningsinnehåll

– det är enkelt med Quentic

Integrera existerande undervisningsmaterial

 • Lägg till existerande dokument som eget undervisningsmaterial.
 • Importera färdiga presentationer, t.ex. zippade MS PowerPoint-filer.
 • Integrera SCORM-innehåll och interaktiva element, standard för e-kurser.
 • Skapa nya kursenheter med Quentic.
 • Använd bilder (i alla vanliga format) och videor (MP4) för multimedial inlärning.
 • Integrera ytterligare information i textform.

Skapa eget innehåll

Formulera förståelsefrågor

 • Utforma egna kontrollfrågor med olika innehåll.
 • Importera befintliga frågor och svar från CSV- eller Excel-fil.
 • Kontrollfrågorna, som är en fast beståndsdel i SCORM-innehåll, kopplas automatiskt till utvärderingarna i Quentic.
 • Tydligt tilldelade ansvarsområden för hur webbutbildningarna ska hållas uppdaterade.
 • Fastlagda revisionscykler gör det enklare att skicka påminnelser i tid.
 • Revisionsresultat dokumenteras överskådligt och ändringar genomförs enkelt.

Kontrollera innehåll regelbundet

Aktuell fackexpertis: utbildningsinnehåll från Quentic

Behöver du mer utbildningsinnehåll rörande EHS (Environment, Health & Safety)? Välj bland färdiga utbildningar i vår pool om allt från brandskydd och rätt skyddsutrustning till säker hantering av farliga ämnen och ergonomi. Saknas ämnet du söker skapar vi gärna nytt innehåll åt dig tillsammans med våra experter.

Färdigt utbildningsinnehåll i Quentic

Vi tillhandahåller gärna kompletta kurser och färdiga utbildningsinnehåll. Välj bland ett brett spektrum av olika ämnen.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Whitepaper Contractor Safety Management

Organisationer måste säkerställa att externa leverantörer, precis som den interna organisationen också uppfyller alla säkerhetskrav. Ett ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet minskar riskerna, även för externt inhyrda medarbetare.

”Quentic: Mindre stress. Mer kvalitet.”