Attraktivt utbildningsinnehåll

med Quentics modul Webbutbildningar.

Webbutbildningar är en form av nätbaserat lärande som utmärker sig genom sin flexibilitet. Förutom kvalificerat innehåll som behandlar ett tema ur olika aspekter, spelar strukturering och presentationssätt en viktig roll för att öka motivationen och förbättra inlärningen. Med Quentic kan du enkelt integrera standardiserade dataformat och utnyttja multimedialt innehåll i undervisningen.

Förstklassigt utbildningsinnehåll

– det är enkelt med Quentic

Integrera existerande undervisningsmaterial

 • Lägg till existerande dokument som eget undervisningsmaterial.
 • Importera färdiga presentationer, t.ex. zippade MS PowerPoint-filer.
 • Integrera SCORM-innehåll och interaktiva element, standard för e-kurser.
 • Skapa nya kursenheter med Quentic.
 • Använd bilder (i alla vanliga format) och videor (MP4) för multimedial inlärning.
 • Integrera ytterligare information i textform.

Skapa eget innehåll

Formulera förståelsefrågor

 • Utforma egna kontrollfrågor med olika innehåll.
 • Importera befintliga frågor och svar från CSV- eller Excel-fil.
 • Kontrollfrågorna, som är en fast beståndsdel i SCORM-innehåll, kopplas automatiskt till utvärderingarna i Quentic.
 • Tydligt tilldelade ansvarsområden för hur webbutbildningarna ska hållas uppdaterade.
 • Fastlagda revisionscykler gör det enklare att skicka påminnelser i tid.
 • Revisionsresultat dokumenteras överskådligt och ändringar genomförs enkelt.

Kontrollera innehåll regelbundet

Aktuell fackexpertis: utbildningsinnehåll från Quentic

Behöver du mer utbildningsinnehåll rörande EHS (Environment, Health & Safety)? Välj bland färdiga utbildningar i vår pool om allt från brandskydd och rätt skyddsutrustning till säker hantering av farliga ämnen och ergonomi. Saknas ämnet du söker skapar vi gärna nytt innehåll åt dig tillsammans med våra experter.

Färdigt utbildningsinnehåll i Quentic

Vi tillhandahåller gärna kompletta kurser och färdiga utbildningsinnehåll. Välj bland ett brett spektrum av olika ämnen.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

ENGIE Deutschland AG

Hur kan säkerheten för alla medarbetare på arbetsplatsen säkerställas? ENGIE Deutschland har satsat på Quentic och använder programvaran inom företagets alla områden och uppfyller därmed också kraven enligt OHSAS 18001 …

Läs framgångshistorien

Quentic Webbutbildningar

Utbilda dina medarbetare på ett flexibelt och platsoberoende sätt! Lär dig mer i denna video om hur du kan tillhandahålla kurser och sedan utbilda medarbetare, besökare och externa företag på ett effektivt och …

Se video

Whitepaper Contractor Safety Management

Att engagera externa företag innebär en förhöjd säkerhetsrisk. Läs mer om hur risker i samarbete med leverantörer kan minimeras och säkerheten för företagets egna team samtidigt kan höjas.

Ladda ner whitepaper
Gå till resurser

”Quentic: Mindre stress. Mer kvalitet.”