Arbetsmiljö

Säkerheten har blivit mobil

Fingrid Oyj

3 minuter

För Fingrid Oyj är säkerhet en topprioritet. Fingrid Oyj är ansvariga för driften av Finlands stamnät. Eftersom företaget ansvarar för att underhålla och utveckla Finlands kraftnät är underleverantörer en väsentlig del av verksamheten, och en viktig del av företagets arbete med EHSQ-kvalitetshantering är att säkerställa att dessa har goda arbetssäkerhetsrutiner. Karri Koskinen, en säkerhetsexpert, har ställt in siktet på noll olyckor. Han förklarar: ”Som kund till våra leverantörer har vi ett ansvar att se till att de lever upp till kraven som ställs på arbetsmiljösäkerhet. Att förebygga olyckor är en viktig del av vårt arbete.”

Om Fingrid Oyj

Fingrid Oyj är det företag som sköter Finlands högspänningsnät, vilket utgör ryggraden för elöverföring i hela landet. De överför fortgående elektricitet från elproducenter till distributionsnätverk och industriföretag, och de underhåller även anknytningar över landsgränser och främjar elmarknaden. Fingrid säkerställer tillförlitlig eltillgång till sina kunder och bidrar till att skapa ett rent, marknadsorienterat elnät.

Mobila lösningar var en prioritet

Med så många olika arbetsplatser och arbetare började Fingrid överväga nya sätt att övervaka och rapportera säkerhetsprestanda, för man var säker på att det gick att förbättra det tidigare systemet som baserades på manuellt pappersarbete – en långt ifrån idealisk metod. För Fingrid Oyj betydde samarbetet som inleddes med Quentic 2014 ett efterlängtat steg mot en mobil plattform för EHSQ-kvalitet. Efter att ha fattat beslutet att söka efter en tjänst som kunde erbjuda både en mobilapp och ett utförligt rapporteringssystem för alla delar av arbetssäkerheten stod det snart klart att Quentic-appen var lösningen som uppfyllde alla Fingrids behov. Förutom att appen kan användas i flera olika situationer spelade även användarvänligheten en stor roll, förklarar Karri Koskinen: “Möjligheten att byta till en mobil lösning var viktig för oss, och den var enkel att använda. Den verkade både lätt och rolig.”

Ett oumbärligt verktyg

Idag används Quentic-appen i alla Fingrids projekt och har över 500 användare. Företagets beslut att byta till en mobil lösning togs emot väl, och att appen är gjord för att användas i farten har visat sig ovärderligt på avsides belägna arbetsplatser.

“Våra byggarbetsplatser, såsom transmissionsledningar, ligger ibland mitt ute i skogen, vilket gör det svårt att använda pappersrapporter. De måste transporteras till ett kontor, skannas in och sedan skickas via e-post. Men med Quentic-appen görs rapporteringen på plats och laddas upp direkt genom systemet.” Ett av Quentic-appens största användningsområden för Fingrid är möjligheten att registrera och kontrollera loggböcker för specifika arbetsplatser. Tidigare skedde detta på papper, men det nya digitala tillvägagångssättet har revolutionerat en uppgift som företaget måste utföra dagligen.

”Vi har fått mycket bra återkoppling från våra leverantörer som säger att rapporteringssystemet i Quentic-appen är väldigt enkelt att använda. Jag anser det har ökat säkerheten på plats, för folk använder sig faktiskt av den, vilket har hjälpt oss att katalogisera arbetsmiljösäkerheten på Fingrids arbetsplatser.”

Karri Koskinen, säkerhetsexpert på Fingrid

Övervakning i realtid

Karri Koskinen är nöjd med att Quentic har gett Fingrid större kontroll över alla delar av säkerhetsarbetet, inte bara platsloggböcker utan även övervakning av olycks- och tillbudsstatistik samt utförandet av kontrollbesiktningar: “Den största fördelen är möjligheten att kontrollera vad som pågår på plats i realtid online. Vi kan kontrollera statistik från systemet för att ta reda på hur många olyckor eller tillbud som skett. Vår tjänsteleverantör skickar in en rapport om en olycka eller ett tillbud via Quentic-appen, och vi kan då klassificera hur allvarlig incidenten var och vilka risker den kan medföra. Efter att vi har gjort klassificeringen kan utredningen ske via systemet. Det har förenklat vårt arbete.”

Imponerande resultat från en engagerad arbetsstyrka

Faktum är att användarvänligheten och bekvämligheten som Quentic-appen medför har noterats i hela företaget och ses som drivkraften bakom en markant ökning i antalet rapporter. Karri Koskinen säger: “Tillbudsrapporter har ökat markant: under 2016 kom det in ungefär tre gånger fler rapporter om tillbud och risker jämfört med 2015.”

Fingrid Oyj anser att Quentic-appen

  • Erbjuder dem ett nytt, mobilt arbetssätt

  • Reducerar pappersarbete och manuella processer

  • Gör rapportering enkel även från avlägsna arbetsplatser

  • Revolutionerar loggbokföringen för arbetsplatser

  • Är lättanvänd och engagerande

  • Resulterade i en tredubbel ökning i rapporteringen av tillbud och risker

Quentics programvara

Sedan 2014 har Fingrid Oyj använt Quentics App för att förbättra rapporteringsbeteendet.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

14.06.2022, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

En 360°-lösning för ditt EHSQ-arbete

Vad är fördelarna med att arbeta i en integrerad plattform jämfört med separata systemlösningar?

Registrera dig nu!
Arbetsmiljö, Farliga ämnen

ISO 7010-symboler: Säkerhetsskyltar

Den internationella standarden ISO 7010 definierar korrekt form och färg på symboler och varningsskyltar. Känner du till dessa viktiga fakta om standarden och de symboler som den reglerar?

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X