Miljö & hållbarhet, Farliga ämnen, Arbetsmiljö

Kontroll över osäkra situationer

INEOS i Köln

3 minuter

Noll olyckor och noll miljöincidenter – det är ett ambitiöst mål som kemiföretaget INEOS i Köln har satt. Driftstället präglas redan sedan flera år tillbaka av mycket höga säkerhetsstandarder. För att uppnå ytterligare förbättringar använder sig företaget av den webbaserade programvaran Quentic. Sedan 2014 registrerar och analyserar företaget osäkra situationer och händelser som kan innebära en risk för hälsa och miljö. Detta har haft många positiva effekter för företagets arbetsmiljö och miljöskydd.

Om INEOS Köln

INEOS grundades 1998 och är ett av världens största kemiföretag. Med 17 000 anställda i 15 olika verksamhetsområden skapar de årligen en produktvolym på 60 miljoner ton. Det petrokemiska driftstället INEOS i Köln har 2 000 anställda och är en viktig råvaruleverantör inom den kemiska industrin, samt den tredje största industriella arbetsgivaren i Köln.

Miljö och hälsa i fokus

INEOS i Köln har satt målet att ständigt förbättra sig när det kommer säkerhet, hälsa och miljö. Som medlem i branschorganisationen Verband der Chemischen Industrie, VCI, (tyska för ”förbundet för kemisk industri”) har de åtagit sig att följa VCI:s miljöriktlinjer. De har även gått med i den kemiska industrins initiativ ”Responsible Care”. Att driftstället i Köln har ett utpräglat miljöengagemang är något som sedan flera år tillbaka bekräftas med miljöcertifieringen ISO 14001. Dessutom är driftställets kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001 och deras energiledningssystem enligt ISO 50001.

En helhetslösning för mångfaldiga uppgifter

Säkerhet, hälsa och miljö har högsta prioritet för INEOS i Köln. En viktig delaspekt av detta är personalens arbetsmiljö och säkerhet. Över 800 anställda arbetar i skift 365 dagar om året och övervakar många olika anläggningar som är igång dygnet runt. Att förebygga olyckor och olyckshändelser utgör en ny utmaning varje dag – företaget strävar efter att uppnå målet noll olyckor och noll miljöincidenter. Därför började INEOS i Köln år 2014 att använda sig av en hållbar programvara för arbetsmiljö och miljöskydd. Den webbaserade lösningen Quentic är en användarvänlig plattform som ger många olika tidsbesparande fördelar samt en helhetsöversikt över alla processer och produktströmmar. Alla processer som tidigare genomförts med olika metoder finns nu samlade i ett centralt system. Dessutom möjliggjorde programvaran förbättringar vad gäller kvalitet samt säkerhet, hälsa och miljö. Exempelvis kan revisioner och inspektioner planeras och dokumenteras på ett enkelt och bekvämt sätt.

Förebyggande av olyckor

I modulen Arbetsmiljö & Säkerhet registrerar kemiföretaget alla osäkra arbetsuppgifter och tillbud. Fastställs exempelvis att en handling är osäker kan denna protokolleras i programvaran. Medarbetaren som ansvarar för registreringen får information om att bindande åtgärder måste inledas och tidsfristen för genomförandet. Alla involverade personer informeras om utvecklingen. För att kunna förebygga liknande händelser analyseras orsakerna noggrant för att sedan undanröjas. Om en olycka trots detta skulle ske kan en leveransklar olycksrapport genereras på några sekunder för att sedan skickas till ansvarig myndighet.

Transparens angående farliga ämnen

I Quentic finns ett register över farliga ämnen som innehåller alla potentiellt farliga ämnen och deras respektive säkerhetsdatablad. Tack vare filtreringsfunktionen hittar de anställda omedelbart de arbetsmaterial och farliga ämnen de söker – inklusive information om egenskaper och användningsområden. Klassificering av enskilda ämnen och märkning enligt GHS/CLP sker enkelt med ett par klick. Programvaran påminner automatiskt om att säkerhetsdatabladen behöver uppdateras efter att en bestämd tidsfrist löpt ut. På så vis garanteras att hanteringen av farliga ämnen i hela verksamheten är transparent. Ytterligare funktioner som dokumenthantering, utrustning som måste kontrolleras eller kravlistor aktiverar INEOS i Köln steg för steg.

Sedan 2014 använder INEOS Köln följande Quentic-moduler:

  • Quentic Core

  • Arbetsmiljö & Säkerhet

  • Farliga ämnen

  • Lagar & Regler

  • Risker & Revisioner

  • Processer

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Farliga ämnen

DMK Group

Att hålla koll på över 3 000 kemikalier? Hantera ett register över farliga kemikalier för 19 platser i ett centralt system? Snabbt reagera även på nya ECHA-förordningar? Det är så här DMK gör det! 

Läs framgångshistorien
Arbetsmiljö

"Vår vision är att involvera alla människor"

Timo Kronlöf är Senior Product Manager på Quentic och motiveras av en vision om att hjälpa organisationer att hantera de pågående stora förändringarna inom EHSQ & ESG.

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X