Arbetsmiljö, Digitalisering

Det perfekta receptet för en effektiv säkerhetskultur!

Karlsberg Brauerei GmbH

8 Minuter

Karlsberg, ett traditionellt tyskt bryggeri med säte i Homburg i Saarland, har gjort digitaliseringen av arbetsmiljö och nätverket av sina anläggningar till centrala delar av sin strategi för hela företaget. Detta gäller även arbetsmiljö och säkerhet. Även om arbetsmiljö & säkerhet är mest centralt i produktionsverksamheten vill Karlsberg se till att det också prioriteras i samtliga avdelningar. Med dessa mål beslutade företaget att införa ett nytt digitalt utbildningskoncept.

Karlsberg valde Quentics programvara. Förutom att införa online-utbildningsmoduler som de anställda kan få tillgång till var som helst och när som helst, ledde den nya lösningen också till förbättringar i hur bryggeriet genomförde riskbedömningar. Faktum är att Karlsberg kunde optimera sina processer i sådan utsträckning att riskbedömningar nu kan genomföras 70% snabbare och av samtliga chefer inom företaget.

"Att riskbedömningar utförs internt av de personer som faktiskt ansvarar för dessa områden - våra chefer - skapar en helt annan säkerhetskultur. Samma sak gäller för skapandet av arbetsinstruktioner och den nyvunna flexibiliteten och tydligheten när det gäller utbildning och instruktion."

Michael Schmidt, Arbetsmiljö & Säkerhets Manager på Karlsberg Brauerei GmbH

Med hjälp av programvarulösningen Quentic har Karlsberg nu siktet inställt på att byta från OHSAS 18001-standarden till ISO 45001 vid Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH:s anläggning i närliggande Lauterecken. Företaget hoppas också kunna digitalisera sitt dokumenthanteringssystem på ett effektivt sätt, med alla arbetsinstruktioner och dokument som rör HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - och därmed alla livsmedelsproduktionsprocesser - lagrade och kartlagda i Quentic.

Om Karlsberg Brauerei GmbH  

Karlsberg Brauerei GmbH grundades 1878 och är ett stort familjeägt tyskt bryggeri som producerar både öl och alkoholfria drycker. Det ingår i en sammanslutning av oberoende företag. Karlsberg-nätverket sysselsätter för närvarande 1 200 personer, varav nästan 260 arbetar vid Karlsberg Brauerei GmbH:s anläggning i Homburg. Michael Schmidt, arbetsmiljöansvarig vid anläggningen i Homburg, är också ansvarig för Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH och Vendis Group, som också ingår i sammanslutningen - och som också använder programvara från Quentic.

Karlsberg Brauerei GmbH använder dessa moduler från Quentic:

 • Arbetsmiljö & Säkerhet

 • Webbutbildningar

 • Quentic App

 • Karlsberg Brauerei GmbH:s anläggning i Homburg. Målet att "lämna över ett, i alla avseenden sunt företag till kommande generationer" är ett utmärkt exempel på ett framtidsinriktat beslutsfattande inom arbetsmiljöområdet. © Karlsberg Brauerei GmbH

Nytt fokus, ny programvara, ny säkerhetskultur!

När Christian Weber, barnbarnsbarn till företagets ursprungliga grundare, blev vd för det familjeägda bryggeriet 2010 var han fast besluten att upprätthålla och vidareutveckla den företagskultur som hans familj hade odlat. I enlighet med målet att "lämna över ett i alla avseenden sunt företag till kommande generationer" är säkerhetskulturen en av Karlsbergs högsta prioriteringar. Genom att introducera Quentic som en mjukvarulösning för att stödja arbetssäkerheten gjorde Karlsbergs fabrikschefer Jürgen Zeimetz och Michael Schmidt ett effektivt uttalande: hälsa och säkerhet på arbetsplatsen bör vara öppet, konkret och tillgängligt för alla anställda, och cheferna bör ta sitt ansvar för personalens hälsa och säkerhet på ett fokuserat och proaktivt sätt. 

Quentics modul för Arbetsmiljö & Säkerhet omstrukturerade de interna processerna för att ta fram riskbedömningar och arbetsinstruktioner. Den var avgörande för att Karlsbergs projekt skulle lyckas, tillsammans med Quentics modul för Webbutbildningar och Quentic-appen.

Riskbedömningar prioriteras

Fabriksledningen har således överlåtit frågan om säkerhetskultur till avdelningscheferna. På Karlsberg Brauerei GmbH använder cheferna Quentic för att göra riskbedömningar inom sina ansvarsområden. Allt de behöver göra är att följa instruktionerna i programvarans gränssnitt, genomföra en riskbedömning och identifiera de skyddsåtgärder som behöver införas. Med några få klick kan de konvertera sina bedömningar till ett standardiserat format som kan skrivas ut. Det okomplicerade användargränssnittet lägger en idealisk grund för en ny säkerhetskultur - som Michael Schmidt förklarar:

"För att cheferna ska kunna utföra riskbedömningar själva måste du ge dem något som är intuitivt och lätt att använda. Först då kan du se till att ämnet inte tar för mycket tid i anspråk. Programvaran Quentic är ett verktyg som gör just det. Mycket information är fördefinierad och när du har matat in innehållet en gång kan du återanvända det varje gång därefter. Det förenklar vårt arbete och gör det möjligt att integrera och motivera våra chefer."

Michael Schmidt, Arbetsmiljö & Säkerhets Manager på Karlsberg Brauerei GmbH

Innan Quentic infördes var riskbedömningar på Karlsberg Brauerei GmbH en komplex process som hanterades i många Excel-kalkylblad. Programvarulösningen gör det möjligt att digitalisera processerna och därmed nätverksinformation på ett mycket effektivare sätt. När riskbedömningen väl har genomförts kan dessutom motsvarande säkerhetsinstruktioner skapas med några få musklick.

Programvaran gör det också möjligt att omedelbart tilldela dessa instruktioner till de berörda avdelningarna. Sammanfattningsvis optimerar detta säkerhetsprocesserna på ett sätt som aldrig skulle ha varit möjligt med kalkylblad och textdokument - och minskar den tid som Karlsberg behöver för att genomföra dem med 70 %.

Flexibelt tack vare online-utbildning

Som en del av det traditionella bryggeriets övergripande omvandling var en av de viktigaste frågorna i sökandet efter en lämplig programvarulösning frågan om onlineutbildning, i syfte att göra utbildningen mer flexibel för administrativ personal och säljare på fältet. 

När COVID-19-pandemin började bryta ut, ökade behovet av ökad flexibilitet ytterligare. Fram till 2020 hade de tekniska medarbetarna avslutat sin utbildning i arbetarskydd genom att delta i ett storskaligt årligt evenemang - vilket reglerna om social distansering gjorde det omöjligt. Det snabba införandet av Quentics modul för Webbutbildning gjorde det möjligt för bryggeriet att anpassa sitt utbildningskoncept och förmedla viktiga instruktioner trots pandemin. 

När det gäller att producera digitalt utbildningsinnehåll erbjuder Quentic ytterligare stöd genom att tillhandahålla mallar. Bryggeriet kunde snabbt anpassa dessa mallar till sina interna krav. Karlsberg har nu gjort utbildningsmoduler online tillgängliga för nästan 50 ämnen

"I dag kan vi alltid titta på Quentic för att se hur stor andel av de anställda som har utbildats eller fått undervisning inom ett visst område. Våra fabrikschefer frågar också efter dessa siffror varje månad, och svaret är bara ett klick bort."

Michael Schmidt, Arbetsmiljö & Säkerhets Manager på Karlsberg Brauerei GmbH

Det är viktigt att göra det enkelt att tillhandahålla och slutföra utbildning, men det är lika viktigt att se till att alla kvalifikationer dokumenteras fullständigt. Detta bevis är avgörande för att erhålla certifiering enligt International Featured Standard (IFS), OHSAS 18001 eller ISO 45001. Kombinationen av Quentics moduler för Webbutbildningar och Arbetsmiljö & Säkerhet systematiserade alla aspekter av utbildningshanteringen. Detta säkerställer att cheferna alltid har tillgång till uppgifter om alla kvalifikationer och kommande företagshälsovårdsundersökningar, medan de anställda får praktiska inbjudningar och påminnelser direkt via e-post. 

Men hur kan en systematisk utbildningsledning bidra till att förbättra den övergripande säkerhetskulturen? För det första är alla utbildade anställda helt på det klara med att det är obligatoriskt med säkerhetsstövlar och skyddsvästar på arbetsplatsen. Dessutom säkerställer den pågående onlineutbildningen att ämnet säkerhet är ständigt närvarande i de anställdas dagliga arbetsliv.

 • Förutom internationellt kända bryggeritävlingar och utmärkelser har Karlsberg Brauerei GmbH också fått särskilt erkännande för sin säkerhetskultur. © Karlsberg Brauerei GmbH

Skapa och utnyttja synergieffekter

Quentic kopplar inte bara samman riskbedömningar, arbetsinstruktioner, särskilda åtgärder och utbildningsmoduler som kan användas av olika chefer och avdelningar, utan skapar också märkbara synergier mellan olika platser. Ett antal processer används i hela Karlsberg-nätverket. Till exempel är processerna för att fylla juice och öl i flaskor nästan identiska. Detta innebär att riskbedömningen för buteljeringslinjen kan tas fram i Homburg och sedan helt enkelt kopieras och ändras efter behov för Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH. Samma sak gäller för laboratorierna och lagringsutrymmena på de båda anläggningarna. Att sammanföra uppgifter detta sätt ger uppenbara fördelar.

Vad Karlsberg Brauerei GmbH uppskattar med Quentic:

 • Översikt över kvalifikationsnivåer med ett knapptryck

 • Omfattande mallar från modulen Webbutbildningar, plus befintliga riskkataloger.

 • Enkelt och användarvänligt programvarugränssnitt

 • Betydande minskning av den tid som behövs för att genomföra riskbedömningar

 • Dataintegrering och kartläggning av komplexa processer

 • Juridisk ssäkerhet genom förbättrad dokumentation

 • Synergieffekter genom att samla data från olika arbetsplatser

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering

Så väljer du rätt EHS-programvara

Vilken lösning passar bäst för dig och dina medarbetare? Upptäck hur du känner igen dina unika behov, hur du lägger upp beslutsprocessen och hur du bestämmer vilka urvalskriterier du bör ta hänsyn till.

Ladda ned ditt whitepaper!
Arbetsmiljö, Revisioner

Veltec

Adjö pappersarbete! Hej transparens och samarbete! Digital programvara och verktyg kan revolutionera arbetssäkerheten för EHSQ-chefer, bland annat genom att använda QR-koder för att samla in fler rapporter. Det enda …

Läs framgångshistorien

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X