Revisioner, Arbetsmiljö

Nytänkande för EHS management

Olvi Oyj

3 minuter

På det finska bryggeriet Olvi Limited prioriteras arbetsmiljö och säkerhet mer än någonsin. Lauri Multanen, verksamhetsansvarig chef på företaget, är övertygad om att en stor del av denna framgång beror på att de börjat använda Quentic App för EHS-arbetet.

Han beskriver utvecklingen så här: ”Tidigare var vår säkerhetsnivå inte särskilt bra. Vi hade många små olyckor, inget stort eller allvarligt, men för många incidenter. Under de senaste fem åren har vi arbetat intensivt på att lösa detta problem. Sedan dess har vi nästan inte haft några incidenter eller olyckor alls. Förra året inträffade bara en enda mindre olycka. Denna positiva utveckling beror till stor del på Quentic.”

Om Olvi Oyj

Olvi är ett finskt bryggeri och dryckesföretag grundat 1878 med huvudkontor i Idensalmi. För närvarande har de 1 797 anställda i fem länder – Finland, Vitryssland och de baltiska staterna.

Mobil säkerhetshantering

På jakt efter en mobil app för att modernisera och förenkla säkerhetsprocesser stötte Olvi på Quentic – ett partnerskap som har haft en varaktig inverkan på företagets EHS-statistik. Om beslutet att använda Quentic App säger Lauri Multanen: ”Vi testade olika demoversioner och valde till slut mellan tre eller fyra olika appar. Till slut bestämde vi oss för Quentic App, framför allt på grund av designen och den enkla, praktiska användningen. Vi visste att Quentic skulle uppfylla våra krav perfekt.”

För Lauri Multanen var den mobila rapporteringskanalen precis det rätta steget: ”Idag kan vi registrera incidenter som kan leda till en olycka direkt när ett problem uppstår eller ett missförhållande upptäcks. Händelser loggas i systemet direkt på plats – och man kan till och med lägga till foton från händelsen. Sedan skapar systemet ett komplett åtgärdsförlopp som vi direkt kan utföra på plats. Dessutom kan vi göra en karta över tillbudsplatsen och länka den till rapporten. Det är en stor hjälp. Appen är kompatibel med alla moderna mobiltelefoner, så vi kan använda den överallt.”

Olvi använder sig dessutom av olika checklistor och kontroller i Quentic app, som till exempel 5S-revisioner. Appen gör det ännu enklare att samla in relevant information och integrera foton i rapporterna. Quentic App skapar automatiskt trender för 5S-parametrarna för att visualisera utvecklingen och uppmuntra personalen att hålla EHS-standarder på en hög nivå. En stor del av processen är automatiserad, vilket sparar tid vid rapporteringen.

”Jag rekommenderar Quentic App eftersom den är användarvänlig och lätt att implementera. Men den största fördelen är att den är mobil och enkel för personalen att använda i praktiken. Jag tycker att det är ett bra förhållande mellan pris och prestanda. Vi kommer att fortsätta utvidga systemet.”

Lauri Multanen, verksamhetsansvarig chef, Olvi Limited

Lätt att involvera anställda

Lauri Multanen är övertygad om att den lättillgängliga tekniken har ökat intresset för arbetsmiljö och hälsoskydd på lång sikt. Han hänvisar till det ökade antalet rapporter i företaget och förklarar: ”Sedan vi installerade systemet har antalet tillbudsrapporter ökat drastiskt. Användarvänligheten och den mobila användningen på plats är en enormt stor hjälp. Man läser bara av en QR-kod med mobilen för att öppna systemet. Gensvaret var genomgående positivt. Framför allt gäller följande: Ju intuitivare ett system är, desto enklare blir det att få personalen att använda det. Det är bara att installera appen och börja använda den direkt – man behöver ingen speciell utbildning."

Full koll på säkerhet och standarder

På Olvi-bryggeriet i Finland används Quentic App inte bara för att administrera säkerhetsåtgärder utan också för att upprätthålla kvalitetsstandarder. Lauri Multanen berättar: ”Vi använder Quentic inte bara på grund av funktionerna för arbetsmiljö och säkerhet, utan också för vår kvalitets- och miljöledning. Vi täcker alltså tre områden med ett system. Precis som när vi skapar rapporter för tillbud, när faror eller potentiella säkerhetsrisker identifierats, gör vi samma sak för att upprätthålla kvalitetsstandarder och regelefterlevnad på företaget. Om en anställd till exempel upptäcker en situation som kan äventyra livsmedlens kvalitet eller säkerhet, registrerar vi den med Quentic App.”

Förbättringar på alla plan

För Olvi Oyjs finska driftställe var implementeringen av Quentic App en vändpunkt inom arbetsmiljö och säkerhet. Lauri Multanen sammanfattar: ”Quentic har spelat en avgörande roll för att förbättra arbetarskyddet och hälsoskyddet här på Olvi. Och resultatet talar för sig självt. Vi har skapat ett register över olycksfria dagar och satte till och med ett nytt rekord i slutet av förra året. Quentic App är en av åtgärderna vi har vidtagit för att göra företaget säkrare. Med appen kan vi utnyttja fördelarna med mobila enheter för att effektivt optimera säkerheten för våra anställda samt våra kvalitets- och miljöprocesser."

Olvi Oyj uppskattar följande aspekter av Quentic App

  • Mobil säkerhetshantering

  • Enkel rapportering på plats

  • Kan användas för kvalitets- och säkerhetskontroller av livsmedel

  • Oumbärlig för att stärka säkerheten

  • Mobila 5S-revisioner

Quentics programvara

Sedan 2016 har Olvi Oyj använt Quentics App för att minska antalet incidenter.

Quentic Demo

Upplev Quentic och hur vår lösning kan hjälpa din organisation.

Boka demo nu

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

07.12.2022, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

Webinar: Så väljer ni rätt EHSQ-plattform!

Känns det komplicerat att välja en EHSQ-lösning för ditt företag? Quentics webinar hjälper dig på vägen till att fatta rätt beslut rörande er EHSQ-plattform!

Anmäl dig till Webinar!
Arbetsmiljö, Digitalisering

Fokus på digitalisering av ledningssystem för EHS och ESG

Hur övervinner du de känslomässiga hinder som hindrar dig från att digitalisera ditt EHS- och ESG-ledningssystem? Läs artikeln från Timo Kronlöf som kommer att ge dig sina synpunkter på detta.

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X