Miljö & hållbarhet, Arbetsmiljö

Återvinning med webbaserad teknik

Scholz AG

3 Minuten

Hundratals driftställen med enorma lagerbyggnader, gigantiska anläggningar och en stor fordonspark ‒ att ha överblick över alla godkännanden och skyldigheter, tekniska kontroller och åtgärder är endast en av de dagliga arbetsuppgifterna inom ramen för Scholz AG:s miljö- och kvalitetsledning. För att kunna göra detta på ett standardiserat och effektivt sätt för alla driftställen använder återvinningsjätten sedan år 2010 programvaran Quentic.

Det omfattande programvarulösningen för arbetsmiljö och miljöskydd har implementerats i många olika verksamhetsområden, bland annat för certifieringar enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2008 och EfbV.

Om Scholz Recycling GmbH

Den internationella företagsgruppen Scholz AG har cirka 3 400 anställda och över 250 driftställen. Det är ett världsomspännande nätverk som arbetar med hantering, återvinning och förädling av skrot och metall. Tack vare detta nätverk är företagsgruppen en av de få återvinningsbolag som kan erbjuda alla tjänster för hantering av metall och järnskrot. De har hundratals uppsamlings- och lagerplatser över hela världen och återvinningsanläggningar som tillgodoser alla behov.

Produktionsmedel och fordonspark i XXL-format

Anläggningar för skrotpressning, pappersavfallspressar, skrotsaxar, kabelåtervinningsanläggningar, skenbrytare och fallverk ‒ Scholz AG arbetar med enorma anläggningar och maskiner. Därtill kommer ca 1 000 lastbilar, nästan 700 grävmaskiner och lagerbyggnader med en sammanlagd yta som motsvarar mer än 1 400 fotbollsplaner. Det är verkligen en stor utmaning att bevara överblicken och uppfylla dokumentationsskyldigheterna. Mer än 80 firmor räknas till Scholz AG, och de lär bli fler. Om kvalitets- och miljöledningsstrukturerna ska säkras på lång sikt i hela verksamheten måste lämpliga standarder utarbetas, implementeras och upprätthållas till samma grad i hela företaget.

Regelefterlevnad på alla driftställen

Många interna och externa revisioner, återkommande tekniska kontroller, godkännanden, skyldigheter, processanalyser och framtagning av åtgärder – ett utomordentligt tids- och kostnadskrävande arbete. För ett stort och internationellt företag som Scholz kan det helt enkelt inte klaras av utan IT-lösningar. När ska vilken anläggning på vilket driftställe underhållas? Vad är aktuell status? För Scholz AG fanns det bara en enda lösning, nämligen att registrera och övervaka alla verksamhetsområden platsövergripande och centralt med onlineprogramvaran Quentic.

Rapporteringsverktyg och dashboards

Beslutet om att välja Quentics webbaserade programvara togs i slutet av 2010. Sedan dess har företagsjätten för återvinning använt systemet till långt mer än de vanliga områdena arbetsmiljö och miljöskydd. Programvaran används för centrala dashboards samt som rapporteringsverktyg och kommunikationsplattform inom många olika områden. Därmed har de kunnat standardisera och strömlinjeforma processerna i hela verksamheten. Registrerade ledningssystem, verksamhetsmål, ansvarsområden och framtagna åtgärder inklusive deras effekter visas överskådligt i Quentic och kan enkelt utvärderas övergripande eller specifikt för varje driftställe.

Hög flexibilitet genom webbaserad teknik

Quentics moderna teknik och användning som ”Software as a Service” gör det möjligt att agera platsövergripande så att alla involverade personer har åtkomst till samma data. Tack vare en integrerad dokumentförvaltning garanteras att viktiga dokument alltid är aktuella och tillgängliga. Koncernens hundratals företagsledare kan centralt samla in och övervaka all relevanta data om anläggningar och arbetsmaterial i enda ett system. Från ekonomiska parametrar för inskaffningar till godkännanden och registrering av alla juridiska krav och lagligt föreskrivna kontrollåtgärder – alla användare har platsoberoende åtkomst till data enligt tilldelad åtkomstbehörighet.

Sedan 2010 använder Scholz följande Quentic-moduler:

  • Quentic Core

  • Arbetsmiljö & Säkerhet

  • Farliga ämnen

  • Lagar & Regler

  • Risker & Revisioner

  • Processer

  • Miljöledning

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

14.06.2022, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

En 360°-lösning för ditt EHSQ-arbete

Vad är fördelarna med att arbeta i en integrerad plattform jämfört med separata systemlösningar?

Registrera dig nu!
Arbetsmiljö, Farliga ämnen

ISO 7010-symboler: Säkerhetsskyltar

Den internationella standarden ISO 7010 definierar korrekt form och färg på symboler och varningsskyltar. Känner du till dessa viktiga fakta om standarden och de symboler som den reglerar?

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X