Miljö & hållbarhet, Revisioner

Energieffektiv med ISO 50001

WITTE Automotive

2 minuter

En effektiv energiledning och låga energikostnader är ofta förutsättningar för en certifiering enligt ISO 50001. Med ett effektivt verktyg kan dessa mål snabbt och smidigt uppnås. Sedan början av 2014 använder WITTE Automotive från Velbert, underleverantör bilindustrin,  Quentic – den webbaserade programvaran för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Med Quentic har de lyckats att bygga upp ett komplett energiledningssystem på mycket kort tid.

Om WITTE Automotive

WITTE Automotive har över 3 000 medarbetare och utvecklar flera typer av lås-, förreglings- och säkerhetssystem för biltillverkare. Sedan det familjestyrda företaget grundades 1899 i Velbert, Tyskland, har de satsat på högsta kvalitet i hela produktionskedjan. I dag är verksamhetens kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001 och enligt ISO/TS 16949.

Miljöskydd som prioritet

Miljöskyddet är fast förankrat i företagspolicyn hos underleverantörer till bilindustrin. Ansvarsfull hantering av jord, luft, vatten och råvaror är oskiljaktigt förbundet med driftmässiga och sociala kompetenser. Certifieringen enligt den internationella standarden ISO 14001 bekräftar att Witte Automotives miljöledningssystem uppfyller de internationellt gällande kraven i varje hänseende.

Uppbyggnad av ett energiledningssystem

I början av 2014 tog WITTE-gruppen sig an ämnet energiledning. Det blev snabbt klart att redan existerande lösningar både var fristående och otillräckliga för att uppfylla kraven i den internationella standarden ISO 50001. Företaget hade nämligen dittills mödosamt samlat nyckeltalen för miljö och energi i oöverskådliga Excel-listor. Dessutom hanterades de interna revisionerna med flera olika verktyg som inte var kompatibla. Arbetsinsatserna för dataunderhåll, utvärderingar och revisionsrapporter blev enorma. Underleverantören behövde en bättre lösning för att undvika redundanser, skapa instruktioner och genomföra riskbedömningar. Dessutom skulle interna och externa revisioner styras och utvärderas på ett enklare sätt.
”Ett av våra viktigaste krav var möjligheten att avbilda hela energiledningssystemet för alla driftställen i ett centralt system. Med Quentic kunde vi äntligen ta fram nyckeltal som var praktiska att använda”, säger Thomas Wenning, ansvarig för energiledningssystem och koordinator för miljö, brandskydd, arbetsmiljö och säkerhet hos WITTE Automotive.

”Vi sparar mycket tid tack vare att nyckeltalen visualiseras så snabbt. Dessutom underlättar Quentic beslutsfattandet, särskilt när det kommer till energisparande åtgärder.”

Thomas Wenning, ansvarig för energiledningssystem och koordinator för miljö, brandskydd, arbetsmiljö och säkerhet, WITTE Automotive

Koll på energinyckeltal

Efter att Quentic introducerades registrerades energiförbrukningen för varje anläggning och värdena från varje mätare. Genom regelbunden övervakning och utvärdering i ämnesmodulen Miljöledning kunde strömslukarna identifieras snabbt och åtgärder vidtas för att förbättra energieffektiviteten. Oavsett om det rör sig om den totala energiförbrukningen för en produktionslinje, energiförbrukning per produkt eller mängden emission som fordonsparken producerar – alla nyckeltal genereras och analyseras på ett enkelt vis. Tack vare den kontinuerliga bör-är-jämförelsen identifieras brister och förbättringspotentialer i ett tidigt stadium. Dessutom registreras resultaten från inspektioner och revisioner i programvaran, vilket möjliggör en kontinuerlig och enkel övervakning av energimålen.

Smidig certifiering

Med hjälp av den professionella, webbaserade programvaran har företaget byggt upp sitt energiledningssystem på kort tid och fått det certifierat enligt den internationella standarden ISO 50001. I dag använder medarbetarna programvaran Quentic på alla WITTE-gruppens tyska driftställen. Energiförbrukningen utvärderas kontinuerligt och åtgärderna för att upprätthålla energieffektiviteten kontrolleras genom regelbundna revisioner. Optimerade processer i energiledningen reducerar kostnader och bidrar till miljöskyddet. Med hjälp av Quentic har WITTE Automotive uppnått sina mål och återigen klarat certifieringen enligt ISO 14001.

Sedan 2014 använder WITTE Automotive följande Quentic-moduler:
  • Quentic Core

  • Arbetsmiljö & Säkerhet

  • Farliga ämnen

  • Lagar & Regler

  • Risker & Revisioner

  • Miljöledning

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Revisioner

Utmaningar och möjligheter med nya ISO 45001 standarden!

Har ni systemstöd för ert arbetsmiljöarbete ISO 45001? Anmäl dig idag och få värdefulla tips!

Titta på Webinarie
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Hur man väljer rätt EHS-lösning!

Hur man väljer rätt EHS-lösning! Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips!

Titta på Webinarie

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo