Uppdateringar

Med Quentic är du alltid uppdaterad – professionellt och tekniskt

 

Quentic vidareutvecklas ständigt. Programvaran baserar innehållsmässigt på aktuella EHS-standarder och tekniskt på de modernaste IT-lösningarna.

Beroende på licensmodell står vi för komplett underhåll och uppdatering av programvaran. På så sätt kan du vara säker på att du alltid arbetar med den senaste versionen av Quentic.

Vi informerar dig regelbundet om nyheter i vårt nyhetsbrev. Inför släppet av en ny version eller uppdatering genomför vi ett flertal tester enligt gängse standarder. På så sätt kan vi garantera högsta möjliga kvalitet.

 

“Quentic är 100 % SaaS. Nya funktioner och säkerhetsuppdateringar är helt automatiska och tillämpas utan arbete. Detta innebär att inga operativa insatser krävs från vårt håll samt att vi vet att nödvändiga uppdateringar integreras direkt i systemet och dessutom är alla funktioner alltid är uppdaterade.”

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X