Perfekt förberedd med revisionsfrågor

ISO 9001, 14001, 45001 och 50001 – enkel import av hela frågekatalogen

Följande revisionsfrågor* ingår aktuellt i tjänsten:

* Nyttjanderätt för respektive standard är förutsättning för importen.
Revisionsstandard Antal frågor
ISO 9001:2015 293 frågor
ISO 14001:2015 169 frågor
ISO 41001:2018 191 frågor
ISO 45001:2018 261 frågor
ISO 50001:2018 197 frågor
OHSAS 18001:2007 155 frågor
Checklistan ”pandemiplanering för företag”, behåll överblicken och säkra företagets processer vid pandemier 210 punkter

Ta nästa revision med ro och koncentrera dig helt och hållet på den konsekventa tillämpningen av era ledningssystem.

Med vår importtjänst får du stöd redan under revisionsförberedelserna. Vi importerar frågorna för respektive standard och skapar en frågekatalog inklusive länkar till respektive standardkrav. Spara dyrbar tid och dra fördel av vårt erfarna content-team.

Få mer information

”Våra kunder sparar inte bara tid med våra content services utan de får dessutom ett fackmässigt korrekt underlag som de kan lita på.”

Mirko Broz

+49 30 921 0000 0 | contact.se@quentic.com

Mirko Broz,
Team Manager Content Services
Specialist på Farliga Ämnen

X