Lär känna Quentic

– vi hjälper dig på vägen

Kraven på arbetsmiljö och miljöskydd stiger: en stor mängd information ska inhämtas, dokumenteras, utvärderas och vidarebefordras. Därför är det förvånande att många företag fortfarande försöker att möta dessa utmaningar på egen hand.

Medan yrken och personal professionaliseras i allt högre grad kan existerande programvara knappast hinna med i utvecklingen. På dessa sidor får du en första överblick över fördelarna med Quentic och programvarans funktioner. Ta del av våra kostnadsfria erbjudanden och se själv vad Quentic kan göra för ditt företag.

”Genom att bestämma dig för Quentic får du en etablerad standardprogramvara som kan anpassas till ditt företags individuella utveckling och behov.”

Quentic Markus Becker CEO

Markus Becker,
Chief Executive Officer (CEO)

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X