Du är i goda händer

IT- och expertkunskaper från en och samma leverantör

Införande av EHS-programvara

Vill du börja använda programvara för EHS-ledning för första gången, eller byta ut ett befintligt system? Ett bra beslut. Vid ett första samtal fastställer vi dina individuella krav och sätter ihop exakt det paket du behöver.

Vårt erfarna team har gedigen kompetens inom alla relevanta områden. Detta innebär att vi kan ge dig jämn och hög kvalitet både vad gäller teknik och service. Vi är din professionella samtalspartner för alla frågor – från installation av systemet till den praktiska användningen i verksamheten.

Vi förmedlar komplexa processer och sammanhang lättbegripligt och verklighetsnära för användare på alla nivåer. Vare sig det rör sig om en workshop, utbildning eller ett komplett utbildningsprogram bestämmer du själv vilka tjänster vi ska hjälpa dig med och i vilken omfattning.

Letar du efter professionell hjälp inom områdena arbetsmiljö och miljöskydd och tillhörande måldefiniering i Quentic? Inom ramen för Quentics partnerprogram samarbetar vi med etablerade konsultföretag och IT-tjänsteleverantörer som kan hjälpa dig med allt från arbetsmiljö till regelefterlevnad.

”För oss konsulter är viktigt att ge kunden bästa möjliga stöd i det dagliga arbetet med Quentic, oavsett om det handlar om små frågor eller ett komplicerat projekt.”

Stephan Meyer,
Principal Consultant

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X