On demand-webbinarium Arbetsmiljö & Säkerhet

Snabb och enkel introduktion till modulen Arbetsmiljö & Säkerhet

Innehåll

Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet hjälper dig att förbättra arbetsmiljön i ditt företag. Med modulen kan du utvärdera och förbättra de befintliga arbetsvillkoren och därmed minska din ansvarsrisk. I detta webbinarium lär du känna Quentics användargränssnitt och hur du använder modulen Arbetsmiljö & Säkerhet i praktiken.

  • Genomförande av riskbedömningar
  • Instruktioner på arbetsplatsen
  • Planering av utbildningar och kurser
  • Utvärdering av medarbetarnas kvalifikationer
  • Dokumentation av olyckor och personskador i incidentregistret
  • Framtagning av olycksanmälningar till försäkringsbolag

Nöjda kunder är vår bästa referens