On demand-webbinarium Lagar & Regler

Snabb och enkel introduktion till modulen Lagar & Regler

Innehåll

Quentic Lagar & Regler hjälper dig att orientera dig bland de omfattande och komplexa bestämmelserna inom arbetsmiljö- och miljörätt. Detta innebär även att det blir enklare att utvärdera behovet av åtgärder för att garantera regelefterlevnaden i företaget. I detta webbinarium lär du känna Quentics användargränssnitt och hur du använder modulen Lagar & Regler i praktiken.

  • Administration av tillämpliga lagar och regler
  • Styrning av godkännandeprocesser
  • Säker dokumentation av rättsligt relevanta processer
  • Automatiskt genererade e-postmeddelanden när standarder ändras
  • Regelbundna intervaller för återkommande granskningar och kontroller

Nöjda kunder är vår bästa referens