Whitepaper Contractor Safety Management

Säkerhetshanterig i enighet med standarder som exempelvis ISO 45001.

Innehåll:

Statistiskt sett är risken att skada sig eller råka ut för en olycka högre för externt inhyrd personal. Därför krävs extra hänsyn till dem när åtgärder för arbetsmiljö och säkerhet tas fram. De flesta företag är redan medvetna om detta och enkäter inom branschen visar att 91 procent av deltagarna* anser att hanteringen av bemanningspersonal är viktig eller mycket viktig för optimal drift inom deras företag.

I vårt senaste whitepaper kan du läsa mer om vilka krav en programvara för EHS bör uppfylla för att hjälpa företag att minimera potentiella risker och för att optimera arbetsmiljö och säkerhet för sina medarbetare.

Du får även veta mer om:

  • Hur ni kan utveckla och implementera en leverantörsstandard med hjälp av en EHS-programvarulösning.
  • Ni hanterar leverantörer på bästa sätt via en flerstegsprocess som säkerställer konstant kommunikations- och informationsutbyte.
  • Hur ni kan minska klyftan mellan riskhantering och arbetsmiljö.
  • Ni får även tillgång till vår 7-stegs guide för att uppnå bäst i klassen leverantörshantering (oavsett vilken plattform ni använder).

*Källa: Achieving Holistic Contractor Safety Management with Digital Innovation. Verdantix. September 2019