Whitepaper ISO 19600

Handledning för Compliance Management-system (CMS)

Innehåll i Whitepaper ISO 19600

Allt fler regleringar, nya ansvarsrelaterade frågor för chefer men också skandaler och förtroendekriser har lett till att organisationer måste fästa allt större uppmärksamhet vid Compliance-relaterade teman. Aktieägare förväntar sig att företag följer gällande regler utmed hela värdekedjan. Vill du bli ännu bättre på att följa lagstadgade bestämmelser och reglerande standarder? Ett Compliance Management-system (CMS) reducerar ansvarsrisker och skapar förtroende. Det ger dessutom fördelar vid anbudsförfaranden, minskar kostnaderna för externt kapital och förbättrar företagets image.

Sedan ISO 19600 publicerades år 2014 kan organisationer för första gången arbeta utifrån en enhetlig standard som gäller i över 160 länder. I detta whitepaper lär du dig hur du inför och integrerar DIN ISO 19600 i hela verksamheten. Du får dessutom reda på hur du genomför effektiva revisioner och klarar certifieringen.