Safety Management Trend Report 2020

Perspektiv från ledande experter

Safety Management Trend Report 2020 

Digitalisering, programvara, artificiell intelligens, big data och nätverk – alla dessa faktorer påverkar redan en modern arbetsmiljö. Men betyder det att dessa teknologier redan används som standard? Och hur kommer digitaliseringen av arbetsmiljöarbetet att påverkas av COVID-19? 

I ”Safety Management Trend Report 2020”, tar ledande experter en koll på trenderna och är eniga: digital innovation har påverkat arbetsmiljö och säkerhet positivt. Digitaliseringen har gett struktur och nya insikter. Även EHS-arbetet kommer på lång sikt att dra fördel av den allmänna ökningen av digitalt arbete som är en följd av COVID-19-pandemin. Internet of things (IoT), robotik och sensorer har öppnat upp oändligt många nya möjligheter för att göra arbetet säkrare, och big data analyserad av artificiell intelligens är inte längre en futuristisk vision inom säkerhetshantering. Men innebär ny teknik som AI eller 5G nya säkerhetsfrågor?  

Experterna kan kalla sin strategi, ”safety ll”, ”safety done differently” eller ”behavior-based safety”. Terminologin varierar – men en sak förenar dem alla: människan är i fokus. Arbetsmiljö måste nå hjärta och förstånd för att skapa en hållbar och positiv säkerhetskultur. Ledarskap, kommunikation, engagemang och motivation är nyckelfaktorer. Men hur starka är vi här? 

Läs den senaste säkerhetshanteringsrapporten och ta reda på det. Branschens experter utvärderar och diskuterar trender utifrån sina perspektiv och pratar möjligheter och risker som följer med den senaste utvecklingen.  

Vilka trender förtjänar extra uppmärksamhet detta år?

Professor Dr. Andrew Sharman 
“Den viktigaste trenden är inte avancerad teknologi, ny teori eller en oväntad ny risk. Den viktigaste trenden 2020 är den kontinuerliga förbättringen.”

Eduardo Blanco-Munoz
“Värdebaserad säkerhet har blivit vardag. Kalla det ’Säkerhetskultur’, ’Vision’, ’Ledarskap’ eller vad du än föredrar att kalla det.”

Var ser du utrymme för förbättring?

Jop Groeneweg
“Det finns fortfarande en stor potential för förbättring inom området lärande och informationsdelning. Lärande innebär också verifiering av effekten av förändringar och detta görs sällan i branschen idag.”

Tiina-Mari Monni
“Även samarbete på delade arbetsplatser och i entreprenadnätverk har en enorm förbättringspotential för både inköpande- och leverantörsföretag.”

Vilken teknologi har haft störst påverkan på arbetsmiljö och säkerhet de senaste åren?

Ron Gantt
“Smartphones. När de blir bättre, snabbare och billigare kommer de att bli transformativa. De kommer bli mer och mer integrerade i våra liv, inklusive hur arbetet görs. Anställda integrerar smartphones redan nu, vilket skapar nya möjligheter och nya utmaningar.”

Vilken påverkan förväntar du dig att ny teknologi kommer ha på säkerhetshantering?

Gerard Zwetsloot
“AI leder till nya former av ’man-machine’ samarbete. Det kräver att man tänker annorlunda kring maskinsäkerhet. IoT kommer göra säkerheten delvis beroende av cybersäkerhet. Det senare är redan fallet idag.”

Vem formar framtiden i säkerhetshanteringssektorn?

Davide Scotti
”Alla, överallt, som lever EHS-rollen som en uppmaning till insatser för att inspirera sin egen organisation, familj och vänner att återvända hem säkert efter en arbetsdag. Vi behöver mängder av passion, entusiasm och kreativitet inom EHS samhället och jag ser fler och fler människor njuta av denna roll.”