Överensstämmelse

Video: Quentic Arbetsplatskontroll

Snabb och enkel introduktion till modulen Arbetsplatskontroll

Högre juridisk säkerhet, mindre ansvarsrisk

Quentic Arbetsplatskontroll hjälper dig att införa välorganiserade och säkra verksamhetsprocesser. Registrera arbetsuppgifter och deras respektive risker. Fastställ fackmässiga tillvägagångssätt och nödvändiga skyddsåtgärder. Tilldela arbetsgodkännanden på ett effektivt och revisionssäkert sätt. Konkretisera förändringskrav för processer som behöver förbättras och skapa enskilda implementeringsfaser.

Video Arbetsplatskontroll innehåller:

  • Organisera arbetstillstånd digitalt.

  • Identifiera riskerna för farliga ämnen.

  • Definiera LOTO och andra skyddsåtgärder.

  • Genomföra godkännanden och säkerställ att de är manipuleringssäkra.

  • Initiera förändringar i ditt företag.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Överensstämmelse

Whitepaper - ISO 37301

Vill du certifiera ditt system för hantering av efterlevnad? Den nya standarden ISO 37301 ersätter ISO 19600 och gör certifiering möjlig! Upptäck hur du implementerar standarden, genomför revisioner på ett effektivt sätt …

Ladda ner whitepaper
Överensstämmelse

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Hur kan lagkrav uppfyllas trots stor datamängd? Lär dig mer i videon om hur Nobilia med hjälp av Quentic centraliserat hanterar data inom arbetsmiljö, miljöskydd och brandskydd och sedan löser problem genom att …

Läs framgångshistorien

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X