Överensstämmelse

Video: Quentic Arbetsplatskontroll

Snabb och enkel introduktion till modulen Arbetsplatskontroll

Högre juridisk säkerhet, mindre ansvarsrisk

Quentic Arbetsplatskontroll hjälper dig att införa välorganiserade och säkra verksamhetsprocesser. Registrera arbetsuppgifter och deras respektive risker. Fastställ fackmässiga tillvägagångssätt och nödvändiga skyddsåtgärder. Tilldela arbetsgodkännanden på ett effektivt och revisionssäkert sätt. Konkretisera förändringskrav för processer som behöver förbättras och skapa enskilda implementeringsfaser.

Video Arbetsplatskontroll innehåller:
  • Organisera arbetstillstånd digitalt.

  • Identifiera riskerna för farliga ämnen.

  • Definiera LOTO och andra skyddsåtgärder.

  • Genomföra godkännanden och säkerställ att de är manipuleringssäkra.

  • Initiera förändringar i ditt företag.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Överensstämmelse, Miljö & hållbarhet, Revisioner, Arbetsmiljö

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Överensstämmelse, Farliga ämnen

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo