Farliga ämnen

Video: Quentic Farliga ämnen

Snabb och enkel introduktion till modulen Farliga ämnen

Full kontroll över farliga ämnen och farligt gods

Quentic Farliga ämnen underlättar hanteringen av arbetsmaterial och farliga ämnen och hjälper dig att trygga arbetsmiljön samt förbättra hälsan och miljöskyddet i din verksamhet. Med modulen uppfyller du de rättsliga föreskrifterna i detalj, minimerar de organisatoriska insatserna och uppnår maximal transparens vid hantering av farliga ämnen.

Innehåll

  • Omfattande register över farliga ämnen som innehåller all relevant information

  • Enkel överföring från registret till arbetsinstruktioner

  • Arbetsplatsrelaterade riskbedömningar

  • Märkning enligt GHS/CLP

  • Automatisk notifiering om föråldrade säkerhetsdatablad

”Vi har hittat en hållbar lösning för hantering av våra farliga ämnen – nu är de centralt registrerade i Quentic, och informationen är tillgänglig för alla ansvariga.”

Ursula Teiml, ansvarig för IT- och processystem, DATEV eG

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Miljö & hållbarhet, Farliga ämnen, Arbetsmiljö

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien
Miljö & hållbarhet, Revisioner, Farliga ämnen, Arbetsmiljö

ISP Marl GmbH

Det medelstora kemiföretaget ISP Marl GmbH har framtidssäkrat sin verksamhet med Quentic. I centrum för denna satsning står en förbättrad och effektivare dokumenthantering och förbättrat skydd för människa och miljö.

Läs framgångshistorien

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X