Farliga ämnen

Video: Quentic Farliga ämnen

Snabb och enkel introduktion till modulen Farliga ämnen

Full kontroll över farliga ämnen och farligt gods

Quentic Farliga ämnen underlättar hanteringen av arbetsmaterial och farliga ämnen och hjälper dig att trygga arbetsmiljön samt förbättra hälsan och miljöskyddet i din verksamhet. Med modulen uppfyller du de rättsliga föreskrifterna i detalj, minimerar de organisatoriska insatserna och uppnår maximal transparens vid hantering av farliga ämnen.

Innehåll

  • Omfattande register över farliga ämnen som innehåller all relevant information

  • Enkel överföring från registret till arbetsinstruktioner

  • Arbetsplatsrelaterade riskbedömningar

  • Märkning enligt GHS/CLP

  • Automatisk notifiering om föråldrade säkerhetsdatablad

”Vi har hittat en hållbar lösning för hantering av våra farliga ämnen – nu är de centralt registrerade i Quentic, och informationen är tillgänglig för alla ansvariga.”

Ursula Teiml, ansvarig för IT- och processystem, DATEV eG

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Farliga ämnen

ISO 7010-symboler: Säkerhetsskyltar

Den internationella standarden ISO 7010 definierar korrekt form och färg på symboler och varningsskyltar. Känner du till dessa viktiga fakta om standarden och de symboler som den reglerar?

Läs artikel
Farliga ämnen

Kemikaliehantering enligt REACH, GHS och CLP

Europeiska bestämmelser ökar trycket på företag som tillverkar eller använder kemikalier. Lär dig mer om de nya lagarna och hur du kan hantera uppdateringar av SDS och kemikaliemärkning i enlighet med dem.

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X