Överensstämmelse

Video: Quentic Lagar & Regler

Snabb och enkel introduktion till modulen Lagar & Regler

Högre juridisk säkerhet, mindre ansvarsrisk

Quentic Lagar & Regler gör det lättare för dig att värdera det juridiska behovet av åtgärder i förhållande till de omfattande bestämmelserna för arbetsmiljö- och säkerhet. Modulen hjälper dig att uppfylla alla föreskriftsenliga skyldigheter, minska risken för skadeståndsskyldighet till ett minimum och försäkra regelefterlevnad i alla verksamhetsnivåer.

Innehåll
  • Administration av tillämpliga lagar och regler

  • Styrning av godkännandeprocesser

  • Säker dokumentation av rättsligt relevanta processer

  • Automatiskt genererade e-postmeddelanden när standarder ändras

  • Regelbundna intervaller för återkommande granskningar och kontroller

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Överensstämmelse, Miljö & hållbarhet, Revisioner, Arbetsmiljö

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Överensstämmelse, Farliga ämnen

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo