Överensstämmelse

Video: Quentic Lagar & Regler

Snabb och enkel introduktion till modulen Lagar & Regler

Högre juridisk säkerhet, mindre ansvarsrisk

Quentic Lagar & Regler gör det lättare för dig att värdera det juridiska behovet av åtgärder i förhållande till de omfattande bestämmelserna för arbetsmiljö- och säkerhet. Modulen hjälper dig att uppfylla alla föreskriftsenliga skyldigheter, minska risken för skadeståndsskyldighet till ett minimum och försäkra regelefterlevnad i alla verksamhetsnivåer.

Innehåll

  • Administration av tillämpliga lagar och regler

  • Styrning av godkännandeprocesser

  • Säker dokumentation av rättsligt relevanta processer

  • Automatiskt genererade e-postmeddelanden när standarder ändras

  • Regelbundna intervaller för återkommande granskningar och kontroller

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Överensstämmelse

Whitepaper - ISO 37301

Vill du certifiera ditt system för hantering av efterlevnad? Den nya standarden ISO 37301 ersätter ISO 19600 och gör certifiering möjlig! Upptäck hur du implementerar standarden, genomför revisioner på ett effektivt sätt …

Ladda ner whitepaper
Överensstämmelse

Quentic Arbetsplatskontroll

Koppla samman EHS-chefer, säkerhetsexperter, yrkesutbildad arbetskraft och externa företag för att uppdatera dem i processplanering och säkerhetsföreskrifter. I denna video förklarar vi hur Quentic kan fungera som ett …

Se video

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X