Överensstämmelse

Video: Quentic Lagar & Regler

Snabb och enkel introduktion till modulen Lagar & Regler

Högre juridisk säkerhet, mindre ansvarsrisk

Quentic Lagar & Regler gör det lättare för dig att värdera det juridiska behovet av åtgärder i förhållande till de omfattande bestämmelserna för arbetsmiljö- och säkerhet. Modulen hjälper dig att uppfylla alla föreskriftsenliga skyldigheter, minska risken för skadeståndsskyldighet till ett minimum och försäkra regelefterlevnad i alla verksamhetsnivåer.

Innehåll
  • Administration av tillämpliga lagar och regler

  • Styrning av godkännandeprocesser

  • Säker dokumentation av rättsligt relevanta processer

  • Automatiskt genererade e-postmeddelanden när standarder ändras

  • Regelbundna intervaller för återkommande granskningar och kontroller

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Överensstämmelse

Quentic Arbetsplatskontroll

Koppla samman EHS-chefer, säkerhetsexperter, yrkesutbildad arbetskraft och externa företag för att uppdatera dem i processplanering och säkerhetsföreskrifter. I denna video förklarar vi hur Quentic kan fungera som ett …

Se video
Överensstämmelse

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Hur kan lagkrav uppfyllas trots stor datamängd? Lär dig mer i videon om hur Nobilia med hjälp av Quentic centraliserat hanterar data inom arbetsmiljö, miljöskydd och brandskydd och sedan löser problem genom att …

Läs framgångshistorien

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo