Digitalisering

Video: Quentic Processer

Snabb och enkel introduktion till modulen Processer

Optimera arbetsflöden, skapa tydlighet

Quentic Processer kompletterar Quentic Plattform med ytterligare funktioner som du kan använda för att optimera verksamhetsprocesser, arbetsflöden och dataflöden. Skapa tydliga tillvägagångssätt, gestalta organisations- och processtrukturer och implementera dessa i verksamheten.

Innehåll
  • Processmodellering

  • Visualisering av processtrukturer

  • Fastläggande av ansvarsområden

  • Sammankoppling av konkreta åtgärdssteg

  • Organisationsschema över företagsenheter

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

Armin Müßig, miljöombud, Pirelli Deutschland GmbH

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

05.11.2020, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet, Digitalisering

Webinar: Hur man väljer rätt EHS-lösning!

Hur man väljer rätt EHS-lösning! Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips!

Anmäl dig här
Digitalisering, Arbetsmiljö

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo