Digitalisering

Video: Quentic Processer

Snabb och enkel introduktion till modulen Processer

Optimera arbetsflöden, skapa tydlighet

Quentic Processer kompletterar Quentic Plattform med ytterligare funktioner som du kan använda för att optimera verksamhetsprocesser, arbetsflöden och dataflöden. Skapa tydliga tillvägagångssätt, gestalta organisations- och processtrukturer och implementera dessa i verksamheten.

Innehåll
  • Processmodellering

  • Visualisering av processtrukturer

  • Fastläggande av ansvarsområden

  • Sammankoppling av konkreta åtgärdssteg

  • Organisationsschema över företagsenheter

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

Armin Müßig, miljöombud, Pirelli Deutschland GmbH

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Digitalisering

Digitalisering Webinar: Digitalt stöd för ISO arbetet!

Har ni systemstöd för ert ISO arbete? Titta på vårt webinarium för mer information!

Titta på Webinarie
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet, Digitalisering

Ta ert HSE- & CSR-arbete till nästa nivå med Quentic

Vill ni reducera ert rutinmässiga arbete och veta varför engagerade medarbetare är en nyckelfaktor för en hälsosam och hållbar säkerhetskultur?

Titta på Webinarie

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo