Arbetsmiljö, Revisioner, Digitalisering

Video: Quentic App

Snabb och enkel introduktion till Quentic App

Snabb och platsoberoende EHS-kanal

Quentic App ger dig en ny nivå av flexibilitet. Med appen har du alltid en mobil kanal för rapportering till hands, oavsett var du befinner dig. Du kan snabbt och enkelt fylla i formulär och checklistor och direkt skicka dem till behöriga instanser. Appen låter dig interagera med dina medarbetare, externa samarbetspartners och andra intressenter på kortast möjliga väg.

Filmen ger en introduktion till Quentic App och visar tre praxisnära tillämpningsfall.
 • praktisk mobil rapportering

 • olika typer av tillämpningar

 • hur du motiverar och involverar medarbetare

 • central utvärdering av rapporter

 • tillämpningsfall ”situation som innebär risk”

 • tillämpningsfall ”sak-/miljöskada”

 • tillämpningsfall ”personskada”

”Jag rekommenderar Quentic App eftersom den är användarvänlig och lätt att implementera. Men den största fördelen är att den är mobil och enkel för personalen att använda i praktiken. Jag tycker att det är ett bra förhållande mellan pris och prestanda. Vi kommer att fortsätta utvidga systemet.”

Lauri Multanen, verksamhetsansvarig chef, Olvi Limited

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

Letar du fel eller vill du leda förändring?

Vi visar hur Quentics metodik leder ert EHS & CSR arbete. Rapportera incidenter och positiva observationer med en integrerad plattform. 

  Titta på Webinarie
  Digitalisering

  Digitalisering Webinar: Digitalt stöd för ISO arbetet!

  Har ni systemstöd för ert ISO arbete? Titta på vårt webinarium för mer information!

  Titta på Webinarie

  Quentic Demo

  Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

  Begär demo