Arbetsmiljö, Revisioner, Digitalisering

Video: Quentic App

Snabb och enkel introduktion till Quentic App

Snabb och platsoberoende EHS-kanal

Quentic App ger dig en ny nivå av flexibilitet. Med appen har du alltid en mobil kanal för rapportering till hands, oavsett var du befinner dig. Du kan snabbt och enkelt fylla i formulär och checklistor och direkt skicka dem till behöriga instanser. Appen låter dig interagera med dina medarbetare, externa samarbetspartners och andra intressenter på kortast möjliga väg.

Filmen ger en introduktion till Quentic App och visar tre praxisnära tillämpningsfall.

  • praktisk mobil rapportering

  • olika typer av tillämpningar

  • hur du motiverar och involverar medarbetare

  • central utvärdering av rapporter

  • tillämpningsfall ”situation som innebär risk”

  • tillämpningsfall ”sak-/miljöskada”

  • tillämpningsfall ”personskada”

”Jag rekommenderar Quentic App eftersom den är användarvänlig och lätt att implementera. Men den största fördelen är att den är mobil och enkel för personalen att använda i praktiken. Jag tycker att det är ett bra förhållande mellan pris och prestanda. Vi kommer att fortsätta utvidga systemet.”

Lauri Multanen, verksamhetsansvarig chef, Olvi Limited

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

07.12.2022, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

Webinar: Så väljer ni rätt EHSQ-plattform!

Känns det komplicerat att välja en EHSQ-lösning för ditt företag? Quentics webinar hjälper dig på vägen till att fatta rätt beslut rörande er EHSQ-plattform!

Anmäl dig till Webinar!
Arbetsmiljö, Digitalisering

Fokus på digitalisering av ledningssystem för EHS och ESG

Hur övervinner du de känslomässiga hinder som hindrar dig från att digitalisera ditt EHS- och ESG-ledningssystem? Läs artikeln från Timo Kronlöf som kommer att ge dig sina synpunkter på detta.

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X