+46 85 025 6501

Modernt och bekvämt

Utbildningen kan genomföras på besökarterminalen eller med föranmälan på annan plats via webben.

Flexibelt genomförande

Enkel organisering utan långdragna väntetider för besökare.

Flera språk

Föredras andra språk? Inga problem! Över 15 språk är redan integrerade.

Spara tid

Alla resultat dokumenteras automatiskt och besökarcertifikat utfärdas enkelt. 

Quentic gör det enkelt att koordinera webbutbildningar för besökare och underleverantörer. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller.

Med Quentic kan du enkelt koordinera kvalificeringsåtgärder för externa företag. Den centraliserade programvaran ger hög flexibilitet och låter dig tillhandahålla multimedialt utbildningsinnehåll som besökarna kan ta del av på företagets terminal. Vill du utbilda underleverantörer redan i förväg?

Via en länk kan utbildningen bekvämt öppnas och genomföras på annan plats. Utbildningen dokumenteras enhetligt i Quentic, oavsett var och när den genomförts.

Utbildningens innehåll lagras centralt och är direkt länkat till kvalificeringsplanen. Underleverantörer och besökare kan delta i undervisningen genom en besökarterminal eller på annan plats via webbutbildningar efter en föranmälan.

En tilltalande sammanställning av information ökar motivationen och förbättrar inlärningen. Med Quentics Webbutbildningar har du alla möjligheter till hands. Använd dina befintliga presentationer eller skapa helt nya bildspel. Du kan integrera bilder, videor och SCORM-innehåll och skapa multimediala inlärningsupplevelser. Det färdiga kurspaketet presenteras med användarvänlig navigering.

I slutet av utbildningen kontrolleras om innehållet är korrekt uppfattat. Utbildningsansvarig bestämmer vilken typ av kontroll som ska användas och dess omfattning. Alla deltagare måste genomföra testet. Efter godkänt resultat utfärdas ett certifikat som gäller som utbildningsintyg. Quentic registrerar automatiskt respektive medarbetares uppnådda kvalifikationer och tar hänsyn till dessa i framtida utbildningsplanering. 

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Instruktioner

Skapa tydliga och strukturerade dokument

Enkel användning

Spara allt relevant innehåll i en praktisk mall.

Piktogram

Påbud, förbud, varning! Använd dig av standardiserade symboler.

Utskrift eller digitalt

Skriv enkelt ut instruktioner eller skicka dem via e-post.

Aktuella dokument

Håll dina dokument aktuella med Quentic.

Nöjda kunder är vår bästa referens

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.