Digitalisering

Webinar: Digitalt stöd för ISO arbetet!

Vi går igenom de krav som ställs på verksamheten enligt ISO 14001, 45001, 50001 och 9001 samt de systemstöd och den metodik som finns kopplad till dessa processer

  • Hur planerar man, agerar och följer upp?
  • Har ni tillräckliga verktyg?
  • Var är tidstjuvarna?

Vi belyser inverkan på bl. a riskanalyser, internrevisioner, miljödata, tillbudsrapportering, kompetenskartläggning, process- och dokumenthantering, mål & resultatuppföljning i realtid etc.

Vi pekar på fördelarna med att arbeta i en gemensamt hållen ledningsplattform för att kunna uppfylla kraven gentemot ISO standarderna 14001, 45001, 50001 samt 9001

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet, Digitalisering

Ta ert HSE- & CSR-arbete till nästa nivå med Quentic

Vill ni reducera ert rutinmässiga arbete och veta varför engagerade medarbetare är en nyckelfaktor för en hälsosam och hållbar säkerhetskultur?

Titta på Webinarie
Digitalisering

Quentic Webbutbildningar

Utbilda dina medarbetare på ett flexibelt och platsoberoende sätt! Lär dig mer i denna video om hur du kan tillhandahålla kurser och sedan utbilda medarbetare, besökare och externa företag på ett effektivt och …

Se video

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo