Digitalisering, Farliga ämnen

Effektiv kemikaliehantering i multinationella bolag

Har ni olika system för er kemikaliehantering i de länder ni arbetar i?

Vad använder ni till er kemikaliehantering? Kämpar ni med hantering av kemikalier i olika länder? 

Lagring och hantering av kemikalier är en av de mest reglerade grenarna. Därför har många företag sett till att de redan från början har noggranna processer på plats för att uppfylla kraven som finns i Sverige och EU. Men hur många företag har moderniserat dessa processer till ett helt digitalt format? Och hur anpassar man sin kemikaliehantering när företaget växer och agerar i andra länder?

I detta webinar kommer Quentics specialister att beröra olika problem med kemikaliehantering i olika länder samt vilka landsspecifika riktlinjer som finns. Quentic kommer även att gå igenom ett systemstöd som uppfyller de landspecifika kraven och slutligen kommer fokus ligga på en integrerad och effektiv lösning för din kemikaliehantering och arbetet med EHSQ.

Våra specialister berör följande viktiga kriterier:

  • Kemikaliehantering i olika länder samt problem kopplade till respektive land

  • Landsspecifik kemikaliehantering

  • Systemstöd för varje lands specifika krav

  • Integrerad EHSQ-plattform

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Farliga ämnen

ISO 7010-symboler: Säkerhetsskyltar

Den internationella standarden ISO 7010 definierar korrekt form och färg på symboler och varningsskyltar. Känner du till dessa viktiga fakta om standarden och de symboler som den reglerar?

Läs artikel
Farliga ämnen

Kemikaliehantering enligt REACH, GHS och CLP

Europeiska bestämmelser ökar trycket på företag som tillverkar eller använder kemikalier. Lär dig mer om de nya lagarna och hur du kan hantera uppdateringar av SDS och kemikaliemärkning i enlighet med dem.

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X