Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Webinar: Hur man väljer rätt EHS-lösning!

Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag?

Vårt webinarie erbjuder enkla och värdefulla tips som stöd för din beslutsprocess. Du kommer att stegvis lära dig det bäst beprövade tillvägagångssättet kring vilka baskrav som bör ingå för att kunna bedöma mervärdet av vad en komplett EHS-lösning kan ge er verksamhet. Under vår video "Hur man väljer rätt EHS-lösning" kommer våra experter att beröra ett antal viktiga kriterier för detta.

Webinariets innehåll:
 • Vilka är fördelarna med en EHS-lösning för att hantera mina arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetsrelaterade processer?

 • Vilka roller bör finnas med i beslutsprocessen?

 • Vad är värdeargumenten för att kunna motivera en investering i ett holistiskt ledningsverktyg?

 • Hur bygger man en medvetenhet inom hela organisationen?

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

Letar du fel eller vill du leda förändring?

Vi visar hur Quentics metodik leder ert EHS & CSR arbete. Rapportera incidenter och positiva observationer med en integrerad plattform. 

  Titta på Webinarie
  Arbetsmiljö, Revisioner

  Utmaningar och möjligheter med nya ISO 45001 standarden!

  Har ni systemstöd för ert arbetsmiljöarbete ISO 45001? Anmäl dig idag och få värdefulla tips!

  Titta på Webinarie

  Quentic Demo

  Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

  Begär demo