Arbetsmiljö, Revisioner

Webinar: Utmaningar och möjligheter med nya ISO 45001 standarden!

Vi går igenom de krav som ställs på verksamheten enligt ISO 45001 samt de systemstöd och den metodik som finns kopplad till dessa processer.

Hur planerar man, agerar och följer upp?

Har ni tillräckliga verktyg? Var är tidstjuvarna?

Vi belyser inverkan på bl. a riskanalyser, internrevisioner, skyddsronder, kompetenskartläggning, process- och dokumenthantering, mål & resultatuppföljning i realtid etc.
Vi pekar på fördelarna med att arbeta i en gemensamt hållen ledningsplattform för att kunna uppfylla kraven gentemot ISO 45001 i kombination med t. ex ISO 14001 och ISO 50001.

Agenda video:
  • Kravställande enligt ISO 45001

  • Systemstöd för ISO 45001

  • Integrerad plattform

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

12.10.2021, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

Webinar: Hur man väljer rätt EHSQ-plattform!

Känns det komplicerat att välja en EHSQ-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips från Quentic!

Anmäl dig här
Arbetsmiljö, Digitalisering

Artificiell intelligens: Är arbetsplatssäkerhetens framtid maskiner?

Under de senaste åren har förespråkarna för artificiell intelligens (AI) ökat. Vad detta innebär för säkerhetsexperter? Läs denna artikel för att lära dig mer!

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X