Arbetsmiljö, Revisioner

Kostnadsfri video: Utmaningar och möjligheter med nya ISO 45001 standarden!

Vi går igenom de krav som ställs på verksamheten enligt ISO 45001 samt de systemstöd och den metodik som finns kopplad till dessa processer.

Hur planerar man, agerar och följer upp?

Har ni tillräckliga verktyg? Var är tidstjuvarna?

Vi belyser inverkan på bl. a riskanalyser, internrevisioner, skyddsronder, kompetenskartläggning, process- och dokumenthantering, mål & resultatuppföljning i realtid etc.
Vi pekar på fördelarna med att arbeta i en gemensamt hållen ledningsplattform för att kunna uppfylla kraven gentemot ISO 45001 i kombination med t. ex ISO 14001 och ISO 50001.

Agenda video:
  • Kravställande enligt ISO 45001

  • Systemstöd för ISO 45001

  • Integrerad plattform

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Hur man väljer rätt EHS-lösning!

Hur man väljer rätt EHS-lösning! Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips!

Titta på Webinarie
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet, Digitalisering

Ta ert HSE- & CSR-arbete till nästa nivå med Quentic

Vill ni reducera ert rutinmässiga arbete och veta varför engagerade medarbetare är en nyckelfaktor för en hälsosam och hållbar säkerhetskultur?

Titta på Webinarie

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo