Arbetsmiljö, Revisioner

Webinar: Utmaningar och möjligheter med nya ISO 45001 standarden!

Vi går igenom de krav som ställs på verksamheten enligt ISO 45001 samt de systemstöd och den metodik som finns kopplad till dessa processer.

Hur planerar man, agerar och följer upp?

Har ni tillräckliga verktyg? Var är tidstjuvarna?

Vi belyser inverkan på bl. a riskanalyser, internrevisioner, skyddsronder, kompetenskartläggning, process- och dokumenthantering, mål & resultatuppföljning i realtid etc.
Vi pekar på fördelarna med att arbeta i en gemensamt hållen ledningsplattform för att kunna uppfylla kraven gentemot ISO 45001 i kombination med t. ex ISO 14001 och ISO 50001.

Agenda video:
 • Kravställande enligt ISO 45001

 • Systemstöd för ISO 45001

 • Integrerad plattform

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

Letar du fel eller vill du leda förändring?

Vi visar hur Quentics metodik leder ert EHS & CSR arbete. Rapportera incidenter och positiva observationer med en integrerad plattform. 

  Titta på Webinarie
  Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

  Hur man väljer rätt EHS-lösning!

  Hur man väljer rätt EHS-lösning! Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips!

  Titta på Webinarie

  Quentic Demo

  Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

  Begär demo