Arbetsmiljö, Digitalisering

Kostnadsfritt webinarie: Safety Walks - Med digitalt sällskap på vägen till ditt förbättrade säkerhetsarbete!

Har ni funderat över varför Safety Walks är viktigt, hur man planerar dem på ett bra sätt, och vilka fördelar ett digitalt verktyg kan medföra?

I vårt webinar svarar vi på de frågorna och dessutom diskutera hur man engagerar medarbetare i säkerhetsarbete, samt olika metoder och standarder för Safety Walks. 

Agenda webinar:
  • Vilka mål har man med Safety Walks?

  • Typiska utmaningar?

  • Vilka ämnen kan Safety Walks täcka?

  • Hur planerar man en bra Safety Walk?

  • Vanliga bedömningskriterier och rapportering.

  • Nyckeln till framgång.

  • Hur Quentic Mobile App hjälper er!

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering

Rapport: Behåll perspektiven i krissituationer

Är du väl förberedd för framtida kriser? Dra lärdom av de bästa metoderna som används av andra företag under krissituationer och stärk ert arbetsmiljöarbete på lång sikt med pålitliga processer, en dynamisk arbetsmiljö- …

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö, Digitalisering

Infografik: 10 trender inom säkerhetshantering 2020

En överblick över de viktigaste expertbedömningarna och perspektiven från Safety Management Trend Report 2020. Ladda ner infografiken idag!

Läs facktext
11.02.2021, kl. 10.00
Digitalisering

Digitalisering Webinar: Digitalt stöd för ISO arbetet!

Har ni systemstöd för ert ISO arbete? Anmäl dig idag och få värdefulla tips!

Säkra ditt deltagande