Arbetsmiljö, Digitalisering

Webinar: Safety Walks - Med digitalt sällskap på vägen till ditt förbättrade säkerhetsarbete!

Har ni funderat över varför Safety Walks är viktigt, hur man planerar dem på ett bra sätt, och vilka fördelar ett digitalt verktyg kan medföra?

I vårt webinar svarar vi på de frågorna och dessutom diskutera hur man engagerar medarbetare i säkerhetsarbete, samt olika metoder och standarder för Safety Walks. 

Agenda webinar:
  • Vilka mål har man med Safety Walks?

  • Typiska utmaningar?

  • Vilka ämnen kan Safety Walks täcka?

  • Hur planerar man en bra Safety Walk?

  • Vanliga bedömningskriterier och rapportering.

  • Nyckeln till framgång.

  • Hur Quentic Mobile App hjälper er!

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering

Trendrapport för Arbetsmiljö 2021

Vilka är nyckelfaktorerna för arbetsmiljö i framtiden? Våra internationella experter svarar på detta samt andra viktiga frågor i vår enkät som sträcker sig över Europa

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö, Digitalisering, Krishantering

Rapport: Behåll perspektiven i krissituationer

Är du väl förberedd för framtida kriser? Dra lärdom av de bästa metoderna som används av andra företag under krissituationer och stärk ert arbetsmiljöarbete på lång sikt med pålitliga processer, en dynamisk arbetsmiljö- …

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö

Letar du fel eller vill du leda förändring?

Vi visar hur Quentics metodik leder ert EHS & CSR arbete. Rapportera incidenter och positiva observationer med en integrerad plattform. 

    Titta på Webinarie