Whitepaper

Expertkunskaper för nedladdning: Håll dig uppdaterad inom EHS & CSR!

Whitepaper

Välj filter
Miljö & hållbarhet

Whitepaper ISO 50001

Vill du optimera ditt energihanteringssystem och få det certifierat enligt ISO 50001? I det här whitepaperet får du komprimerad kunskap på expertnivå om den internationella standarden och dess omfattande krav.

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö, Digitalisering

Safety Management Trend Report 2022

Arbetssäkerheten år 2022 kännetecknas av ESG, industri 4.0, psykologisk stress och säkerhetsledarskap. Läs om den utveckling som internationella experter förutser och hur du bäst kan möta den.

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö

Whitepaper ISO 9001

Se till att ditt kvalitetsledningssystem överensstämmer med standarden och att du klarar certifiering, övervakning och omcertifiering på bästa sätt!

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö, Digitalisering

Så väljer du rätt EHS-programvara

Vilken lösning passar bäst för dig och dina medarbetare? Upptäck hur du känner igen dina unika behov, hur du lägger upp beslutsprocessen och hur du bestämmer vilka urvalskriterier du bör ta hänsyn till.

Ladda ner whitepaper
Överensstämmelse

Whitepaper - ISO 37301

Vill du certifiera ditt system för hantering av efterlevnad? Den nya standarden ISO 37301 ersätter ISO 19600 och gör certifiering möjlig! Upptäck hur du implementerar standarden, genomför revisioner på ett effektivt sätt …

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö

Nya perspektiv för modern säkerhetshantering

Vilken potential kan beteendebaserad säkerhet eller Safety II ha? Bygg din strategi med moderna perspektiv på arbetssäkerhet. 

Ladda ner whitepaper

X