Revisioner, Miljö & hållbarhet

Whitepaper ISO 14001

Äntligen certifierad - vår guide till effektiv hållbarhet.

ISO 14001 - Den globala miljöledningsstandarden

Vi har alla en skyldighet till att bidra i arbetet med att skydda naturen och att uppnå klimatmålen. Om er organisation vill bidra till detta så är ett avgörande steg att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Med hjälp av den internationella standarden skapar ni rätt förutsättningar för att ständigt förbättra er miljöprestanda och därmed skona naturens resurser samt bidra till att era interna miljömål uppnås.

Steg för steg mot en ISO 14001 certifikation

Hur motiverar man beslutet att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001? Vilka är standardens viktigaste krav och hur uppfyller man dem? Vilka fördelar erbjuder ISO-standarden och till vilka kostnader? Detta whitepaper innehåller allt du behöver veta inklusive en konkret införandeplan med checklistor för alla viktiga detaljer.

Du får:

  • En överblick över ISO 14001

  • Standardens krav

  • Införandeplan

  • Uppställning av kostnader och fördelar

  • Checklistor

Miljöansvar - inte bara för naturens skull

Att certifieras för hållbarhet är inget lagstadgat krav men nödvändigt ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Ett företag som handlar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt stärker sin varumärkesimage och sin förmåga att locka såväl kunder som investerare.

Quentic – expert  och partner för hållbarhet 

Quentics programvara är unikt passande för att hjälpa sina användare att implementera, underhålla och förbättra ett omfattande miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001. Något som DEKRA Assurance Services GmbH fortsätter att bekräfta genom regelbundna granskningar.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Digitalisering, Revisioner

Internrevisioner & digitalisering av ISO

Internrevisioner och ISO kan vara stora projekt. Quentic ger tips på hur din organisation kan planera för att lyckas!

Läs artikel
Miljö & hållbarhet

Att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling med ISO 14001

Hur ert miljöledningssystem enligt ISO 14001 kan bidra till att uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål. Infografiken visar konkreta effekter av ett miljöledningssystem i linje med den internationella standarden.

Läs artikel
Arbetsmiljö, Revisioner

Veltec

Adjö pappersarbete! Hej transparens och samarbete! Digital programvara och verktyg kan revolutionera arbetssäkerheten för EHSQ-chefer, bland annat genom att använda QR-koder för att samla in fler rapporter. Det enda …

Läs framgångshistorien

X