Överensstämmelse

Whitepaper DIN ISO 19600

Handledning för Compliance Management-system (CMS)

Allt fler regleringar, nya ansvarsrelaterade frågor för chefer men också skandaler och förtroendekriser har lett till att organisationer måste fästa allt större uppmärksamhet vid Compliance-relaterade teman. Aktieägare förväntar sig att företag följer gällande regler utmed hela värdekedjan. Vill du bli ännu bättre på att följa lagstadgade bestämmelser och reglerande standarder? Ett Compliance Management-system (CMS) reducerar ansvarsrisker och skapar förtroende. Det ger dessutom fördelar vid anbudsförfaranden, minskar kostnaderna för externt kapital och förbättrar företagets image.

Sedan ISO 19600 publicerades år 2014 kan organisationer för första gången arbeta utifrån en enhetlig standard som gäller i över 160 länder. I detta whitepaper lär du dig hur du inför och integrerar DIN ISO 19600 i hela verksamheten. Du får dessutom reda på hur du genomför effektiva revisioner och klarar certifieringen.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering

Safety Walks – Med digitalt sällskap på vägen till ditt förbättrade säkerhetsarbete!

Säkerhetspromenader - Med Digital Company på väg till ditt förbättrade säkerhetsarbete! Under webinariet lär du dig hur säkerhetspatruller och säkerhetspromenader kan hjälpa dig i ditt säkerhetsarbete.

Titta på Webinarie
Arbetsmiljö, Digitalisering

Rapport: Behåll perspektiven i krissituationer

Är du väl förberedd för framtida kriser? Dra lärdom av de bästa metoderna som används av andra företag under krissituationer och stärk ert arbetsmiljöarbete på lång sikt med pålitliga processer, en dynamisk arbetsmiljö- …

Ladda ner whitepaper
Överensstämmelse

Quentic Arbetsplatskontroll

Koppla samman EHS-chefer, säkerhetsexperter, yrkesutbildad arbetskraft och externa företag för att uppdatera dem i processplanering och säkerhetsföreskrifter. I denna video förklarar vi hur Quentic kan fungera som ett …

Se video