Överensstämmelse

Whitepaper DIN ISO 19600

Handledning för Compliance Management-system (CMS)

Allt fler regleringar, nya ansvarsrelaterade frågor för chefer men också skandaler och förtroendekriser har lett till att organisationer måste fästa allt större uppmärksamhet vid Compliance-relaterade teman. Aktieägare förväntar sig att företag följer gällande regler utmed hela värdekedjan. Vill du bli ännu bättre på att följa lagstadgade bestämmelser och reglerande standarder? Ett Compliance Management-system (CMS) reducerar ansvarsrisker och skapar förtroende. Det ger dessutom fördelar vid anbudsförfaranden, minskar kostnaderna för externt kapital och förbättrar företagets image.

Sedan ISO 19600 publicerades år 2014 kan organisationer för första gången arbeta utifrån en enhetlig standard som gäller i över 160 länder. I detta whitepaper lär du dig hur du inför och integrerar DIN ISO 19600 i hela verksamheten. Du får dessutom reda på hur du genomför effektiva revisioner och klarar certifieringen.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

2022 Världsdagen för Arbetsmiljö och Säkerhet

Fokus 2022 års världsdag för arbetsmiljö & säkerhet är att bygga upp en hållbar säkerhetskultur på arbetsplatsen: Här hittar du expertråd för att förankra arbetssäkerheten på alla nivåer i er organisation.

Läs artikel
Arbetsmiljö, Digitalisering

De sju senaste trenderna inom Arbetsmiljö 2022

11 internationella experter, 500 yrkesverksamma och chefer, 7 viktiga trender, 1 infografik. Är du ansvarig för Arbetsmiljö & Säkerhet under 2022? Då bör du ta en titt på denna infografik!

Ladda ner infografik
Överensstämmelse

Whitepaper - ISO 37301

Vill du certifiera ditt system för hantering av efterlevnad? Den nya standarden ISO 37301 ersätter ISO 19600 och gör certifiering möjlig! Upptäck hur du implementerar standarden, genomför revisioner på ett effektivt sätt …

Ladda ner whitepaper

X