Arbetsmiljö

Whitepaper ISO 45001

Hur du implementerar och blir certifierad!

Från bättre regelefterlevnad och färre förlorade arbetsdagar till en mer motiverad arbetskraft och ökad produktivitet. Från 12 mars 2018 finns det en ny internationell standard för ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001, som ska ersätta den tidigare standarden OHSAS 18001 under 2021.

För företag som för närvarande är certifierade enligt OHSAS 18001 så kommer detta innebära strukturella förändringar och ytterligare krav. Standarden följer en högnivåstruktur och är därför relativt enkel att implementera i ett integrerat ledningssystem. Även om ISO 45001 är baserad på OHSAS 18001 tar den ett mycket mer omfattande tillvägagångssätt genom att  betona sammanhanget i vilket organisationer arbetar, observerar arbetsförhållanden längs hela värdekedjan samt sätter fokus på både risker och möjligheter till förbättringar.

I whitepaper ISO 45001 lär du dig hur du:
  • Utnyttjar de fördelar som ISO 45001 erbjuder.

  • Uppfyller kraven.

  • Implementerar åtgärder direkt.

  • Aktivt engagerar ditt företag.

  • Blir certifierad.

Whitepaper 45001 är på engelska.

Ytterligare 6 månader för att implementera ISO 45001.

På grund av COVID-19-pandemin har tidsfristen för att implementera ISO 45001 förlängts till 30 september 2021. I genomsnitt kommer företag som är certifierade enligt OHSAS 18001 att behöva 9 – 14 månader för att genomföra nödvändiga strukturella förändringar och uppfylla de ytterligare krav som krävs för att förvärva den nya certifieringen. Utnyttja denna möjlighet och börja i tid!

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

Harvardprofessorn Amy Edmondson om psykologisk säkerhet

Arbetssäkerhet och säkerhetskultur: I en intervju för Safety Management Trend Report 2021 talar Harvardprofessorn Amy Edmondson om vikten av psykologisk säkerhet.

Läs artikel
Arbetsmiljö

Hur en misslyckandekultur och feedback kan förbättra säkerheten

Misslyckandekultur och feedback är essentiellt i frågan om framgång i att förbättra säkerheten. Läs mer om hur detta fungerar i vårt senaste blogginlägg

Läs hela artikeln
Arbetsmiljö

De fem största misstagen chefer gör vid inköp av EHS-programvara

När man köper en EHS-programvara så är det många saker att ha i åtanke, vi listar i denna artikel de fem vanligaste misstagen så att du kan undvika fallgropar!

Läs artikel

X