Arbetsmiljö

Whitepaper ISO 45001

Hur du implementerar och blir certifierad!

Från bättre regelefterlevnad och färre förlorade arbetsdagar till en mer motiverad arbetskraft och ökad produktivitet. Från 12 mars 2018 finns det en ny internationell standard för ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001, som ska ersätta den tidigare standarden OHSAS 18001 under 2021.

För företag som för närvarande är certifierade enligt OHSAS 18001 så kommer detta innebära strukturella förändringar och ytterligare krav. Standarden följer en högnivåstruktur och är därför relativt enkel att implementera i ett integrerat ledningssystem. Även om ISO 45001 är baserad på OHSAS 18001 tar den ett mycket mer omfattande tillvägagångssätt genom att  betona sammanhanget i vilket organisationer arbetar, observerar arbetsförhållanden längs hela värdekedjan samt sätter fokus på både risker och möjligheter till förbättringar.

I whitepaper ISO 45001 lär du dig hur du:
  • Utnyttjar de fördelar som ISO 45001 erbjuder.

  • Uppfyller kraven.

  • Implementerar åtgärder direkt.

  • Aktivt engagerar ditt företag.

  • Blir certifierad.

Whitepaper 45001 är på engelska.

Ytterligare 6 månader för att implementera ISO 45001.

På grund av COVID-19-pandemin har tidsfristen för att implementera ISO 45001 förlängts till 30 september 2021. I genomsnitt kommer företag som är certifierade enligt OHSAS 18001 att behöva 9 – 14 månader för att genomföra nödvändiga strukturella förändringar och uppfylla de ytterligare krav som krävs för att förvärva den nya certifieringen. Utnyttja denna möjlighet och börja i tid!

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering

Infografik: 10 trender inom säkerhetshantering 2020

En överblick över de viktigaste expertbedömningarna och perspektiven från Safety Management Trend Report 2020. Ladda ner infografiken idag!

Läs facktext
Arbetsmiljö, Digitalisering

Safety Management Trend Report 2020

Digitalisering och nya teknologier driver arbetsmiljöområdet framåt. Men nyttjar vi dem på ett effektivt sätt? Och huranammar medarbetare  dem med hjärta och förstånd? Ledande experter bedömer utveckling, utmaningar och …

Ladda ner whitepaper
05.11.2020, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet, Digitalisering

Webinar: Hur man väljer rätt EHS-lösning!

Hur man väljer rätt EHS-lösning! Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips!

Anmäl dig här