Överensstämmelse

Hur man etablerar en omfattande och modern laglista

Whitepaper med fakta, checklistor och experttips för en praktiserad efterlevnadskultur

En fungerande laglista som uppfyller kraven i den dagliga användningen är ett grundläggande krav för att garantera att lagstiftningen följs. I ett välskött juridiskt register, ibland kallat rättskadastern, dokumenterar en organisation på ett tydligt sätt alla rättsliga normer, lagar och förordningar som är relevanta för dess verksamhet.

I det här whitepaperet får du en omfattande guide till hur du skapar ett juridiskt register. Praktiska checklistor tillhandahålls, med vilka du kan hitta, tolka och implementera tillämpliga rättsliga förpliktelser och andra bindande skyldigheter med hjälp av ett rationaliserat juridiskt register.

Eftersom en praktiserad efterlevnadskultur endast fungerar när ett juridiskt register är begripligt och lätt att använda för alla inblandade parter, går detta whitepaper utöver traditionella metoder för att beskriva möjligheterna att kondensera (förenkla) juridiska skyldigheter. Det visar dig gränserna för Excel-tabeller och klargör skillnaderna mellan fristående lösningar och integrerad HSEQ-programvara, särskilt när det gäller ansvar och ansvarsfrågor.

Förhandsvisning av whitepaper

Detta kan ni förvänta er av detta whitepaper:

  • Granskning av juridisk efterlevnad

    När du förbereder dig för att skapa en laglista över tillämpliga skyldigheter diskuterar detta whitepaper hur du genomför en granskning av efterlevnad, inklusive frågekataloger och checklistor för förberedelser.

  • Mall för skapande av laglista

    Få tydlig vägledning om hur ni bäst strukturerar era dataregister, underhåller och uppdaterar din laglista samt ger er användbara tips om hur ni digitaliserar dessa processer.

  • Experttips för en effektiv efterlevnadskultur

    Upptäck hur och varför ni bör utbilda chefer, få högsta ledningen att engagera sig och se till att er laglista uppdateras regelbundet.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Överensstämmelse

Whitepaper DIN ISO 19600

Vill du uppnå regelefterlevnad längs hela värdekedjan? Läs mer i whitepaper om hur du kan implementera Compliance Management-system (CMS), reducera ansvarsrisker, skapa förtroende och dra nytta av en certifiering.

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö

Därför är modern arbetssäkerhet är värt vartenda öre

Framgångsrika företag avsätter en betydande del av sin budget för arbetsmiljö och säkerhet. Här är 6 goda skäl till varför det både är värt vartenda öre, och värt att lägga fokus på inför 2023.

Läs artikel
Överensstämmelse

Whitepaper - ISO 37301

Vill du certifiera ditt system för hantering av efterlevnad? Den nya standarden ISO 37301 ersätter ISO 19600 och gör certifiering möjlig! Upptäck hur du implementerar standarden, genomför revisioner på ett effektivt sätt …

Ladda ner whitepaper

X