Arbetsmiljö

Nya perspektiv för modern säkerhetshantering!

Utöka din strategi och bli inspirerad av nya insikter!

Vad handlar modern arbetssäkerhet om?

Vad händer när de gamla, beprövade metoderna inte kan sänka olycksfrekvensen ytterligare? Är efterlevnad nyckeln till framtiden, eller är det säkerhetsledarskap? Hur kan du förhindra att byråkratin går överstyr och att skyddsåtgärderna hindrar produktiviteten? För att besvara dessa frågor i sin helhet behöver vi nya perspektiv. Fler och fler experter håller med om att traditionella koncept för arbetssäkerhet är alltför kortsiktiga och att konventionella metoder inte är tillräckliga för att garantera en miljö som är säker för de anställda på lång sikt.

Utöka din strategi med de senaste insikterna från psykologi, resilience engineering och beteendeanalys!
 • Beteendebaserad säkerhet:

  Hur lagarbete, beteendeanalys och positiv uppmuntran leder till ett säkert beteende.

 • Psykologisk säkerhet:

  En kultur av misslyckanden är nyckeln till framgång. Ta reda på hur du motiverar anställda att rapportera olyckor och lära sig av misstag tillsammans.

 • Safety-II:

  För varje olycka finns det 9 999 säkra händelser. Utvidga din horisont och maximera säkerheten genom att förstå och uppmuntra saker som går bra.

 • Safety Differently:

  Ansvar framför byråkrati. Upptäck värdet av adaptiva åtgärder och att arbeta utanför konceptet "Work-as-assigned" för att uppnå effektivitet och ökad säkerhet!

Ta dig en titt på detta whitepaper!

Mjukvara som drivkraft för modern säkerhet

Nya idéer och perspektiv är en viktig aspekt av modern hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Frågan är dock fortfarande hur exakt nya tillvägagångssätt kan integreras i befintliga strukturer. Det är här som en annan aspekt av modern arbetsmiljö kommer in i bilden, nämligen programvara för arbetsmiljöfrågor. Kan en programvarulösning hjälpa till att införa nya metoder? Hur kan den stödja en säkerhetskultur inom företagen? Och hur kan den förstärka känslan av psykologisk säkerhet?

Vi besvarar dessa frågor i vårt whitepaper och förklarar varför - förutom att de används i traditionella säkerhetshanteringsstrategier - programvarulösningar också kan ge meningsfullt stöd i samband med beteendebaserad säkerhet, psykologisk säkerhet, Safety-II och Safety Differently.

En ny känsla av trygghet: Att utnyttja den mänskliga potentialen

De strategier för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som presenteras i detta whitepaper har ibland mycket olika prioriteringar och strategier. Trots detta är alla fyra synsätt överens om en sak, nämligen att de ser människan som en drivkraft för bättre hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Modern säkerhetshantering definieras av ett nytt perspektiv på människor och deras förmåga att ta ansvar och aktivt delta i åtgärder för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Detta förnekar inte det faktum att människor gör misstag och kan skapa säkerhetsrisker. Moderna metoder bygger dock på en övertygelse om att regler och sanktioner är fel tillvägagångssätt. De betraktar de anställda, deras beteende och idéer som utgångspunkt för nya strategier för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X