Arbetsmiljö, Digitalisering, Krishantering

Rapport: Behåll perspektiven i krissituationer

Bästa metoder för ett starkt och hållbart arbetsmiljöarbete

Hur lärdomar från Coronavirus-pandemin kan förbättra ert arbetsmiljöarbete på ett hållbart sätt, även efter krisen

Tillsammans med nya utmaningar kan kriser som till exempel coronavirussituationen utan tvekan blottlägga svaga punkter, men de erbjuder också chanser att förbättra arbetsmiljöarbetet. Istället för att förlamas, måste chefer och EHS-experter agera snabbt och noggrant. I så här ovanliga tider måste vi tänka på imorgon redan idag och noga väga möjliga risker och effekter mot varandra och låta data och fakta ligga till grund för våra beslut. På så sätt kan ni på lång sikt dra nytta av andras erfarenheter, svårigheterna de möter och de lösningar de hittat.

I vår kostnadsfria arbetsmiljörapport lär du dig hur du behåller perspektiven i en kris. Experter berättar om hur de höll sig lugna och använde nya digitala lösningar för att bemästra utmaningarna i Coronakrisen. Du kan också upptäcka hur andra företag använde sina kriskunskaper, och använda dessa i ert långsiktiga arbetsmiljöarbete.

I den här rapporten kommer du att läsa om:
  • Hur Deutschen Werkstätten GmbH framgångsrikt navigerar sin väg genom coronakrisen genom pålitliga arbetsmiljöprocesser.

  • Hur Heidelberger Druckmaschinen AG utbildade över 7000 anställda i smittskydd på rekordtid

  • Hur industriteknikföretaget Miba framgångsrikt införde skyddsronder över landsgränser och förbättrade sin regelefterlevnad.

  • Vilka praktiska rekommendationer EO-institutet har för att hantera psykisk stress och uppmuntra till motståndskraft bland anställda.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering

Trendrapport för Arbetsmiljö 2021

Vilka är nyckelfaktorerna för arbetsmiljö i framtiden? Våra internationella experter svarar på detta samt andra viktiga frågor i vår enkät som sträcker sig över Europa

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö, Digitalisering

Safety Walks – Med digitalt sällskap på vägen till ditt förbättrade säkerhetsarbete!

Säkerhetspromenader - Med Digital Company på väg till ditt förbättrade säkerhetsarbete! Under webinariet lär du dig hur säkerhetspatruller och säkerhetspromenader kan hjälpa dig i ditt säkerhetsarbete.

Titta på Webinarie
Arbetsmiljö

Letar du fel eller vill du leda förändring?

Vi visar hur Quentics metodik leder ert EHS & CSR arbete. Rapportera incidenter och positiva observationer med en integrerad plattform. 

    Titta på Webinarie