Arbetsmiljö, Digitalisering

Safety Management Trend Report 2019

Ledande experters bedömningar och perspektiv

Arbetsvärlden är i en omvandlingsprocess. Industri 4.0 gör att människor och teknologi växer ihop i en allt större utsträckning. Vi arbetar mer globalt, flexibelt och automatiserat. Men arbetar vi också säkrare?

När det kommer till digitalisering står företagets arbete med arbetsmiljö och säkerhet alltför sällan i förgrunden. Men för att etablera en säkerhetskultur räcker det inte att använda sig av ny teknik – ledarskap krävs också. Chefer måste långsiktigt engagera och motivera medarbetare i säkerhetsarbetet.

Majoriteten av experterna är överens: den klassiska Top Down-ansatsen ersätts gradvist av uppkommande rörelser som ”Safety II”och ”Safety Differently”. Måste fackpersonal tänka om och ifrågasätta numeriska mål som ”Nollvision för olyckor”? Eller handlar de nya tillvägagångssätten bara om gammal skåpmat i ny förpackning? Faktum är att olycksfrekvenserna – även med traditionella ansatser – har gått tillbaka markant under de senaste åren.

Skapa en egen uppfattning. I Safety Management Trend Report förklarar ledande experter från åtta länder möjligheter och utmaningar inom området arbetsmiljö och säkerhet.

Vilka av årets utvecklingar förtjänar särskild uppmärksamhet?

”En utveckling är den ökande användningen av bärbar utrustning och intelligent personlig skyddsutrustning (PPE). Sensorer, som i realtid övervakar medarbetarnas aktivitet, används i allt högre omfattning. De kan samla in biometriska data och inhämta tecken på ett dåligt hälsotillstånd. För att förbättra hälsan och säkerheten på arbetsplatsen intresserar sig säkerhetsexperter i allt högre grad för tekniska lösningar och sakernas Internet. Det kommer absolut att löna sig att fortsätta att följa detta.”

David Cant

Inom vilka områden har arbetsmiljön misslyckats?

”Traditionella parametrar koncentrerar sig på kvantifieringen av brister (antal olyckor och frekvens). De försöker att motivera oss att misslyckas mindre ofta. I bästa fall är det motivationssänkande. I värsta fall är det till och med destruktivt, eftersom det kan uppmuntra till att inte rapportera olyckor, klassificera dem felaktigt eller på annat sätt kringgå systemet.”

Professor Andrew Sharman

Vilka är de största utmaningarna år 2019?

”Vi måste motivera och inspirera människor till att praktisera ett säkerhetsorienterat ledarskap. Högre chefer måste få hjälp med att agera i linje med ett autentiskt och synligt säkerhetsledarskap. Därutöver bör vi satsa på att vidareutveckla de mjuka kompetenserna hos människor som arbetar med EHS.”

Davide Scotti

Vilka utvecklingar har särskilt bidragit till en förbättring av arbetsmiljön?

”Jag är övertygad om att beteendebaserad säkerhet, om den omsätts på rätt sätt, hör till de mest framgångsrika utvecklingarna. Alltför många organisationer har dock beslutat sig för en alltför ytlig ansats. De har utelämnat interpersonell, stödjande och korrigerande beteendebaserad feedback. Det enklaste är att hålla sig till begreppet COACH: Care, Observe, Analyze, Communicate, Help.”

Professor E. Scott Geller

Vilka är de mest inflytelserika personerna inom området?

”Andrew Hales arbete inom arbetsmiljö och säkerhet underskattas ofta och beaktas alltför lite. För tillfället finns det inga pionjärer som jag följer entusiastiskt online. Många av dagens ’stora namn’ gör mycket väsen för ingenting. De pläderar för obeprövade strategier i ett försök att övervinna vad de kallar en fingerpekande kultur. Deras argument är farliga och obevisade tautologier. Dessa kan förleda praktiskt orienterade säkerhetsexperter bort från beprövade ledningsstrategier. Följden blir då fler svåra olyckor och olyckor med utgång.”

Dr. Dominic Cooper

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering

Trendrapport för Arbetsmiljö 2021

Vilka är nyckelfaktorerna för arbetsmiljö i framtiden? Våra internationella experter svarar på detta samt andra viktiga frågor i vår enkät som sträcker sig över Europa

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö, Digitalisering

Safety Walks – Med digitalt sällskap på vägen till ditt förbättrade säkerhetsarbete!

Säkerhetspromenader - Med Digital Company på väg till ditt förbättrade säkerhetsarbete! Under webinariet lär du dig hur säkerhetspatruller och säkerhetspromenader kan hjälpa dig i ditt säkerhetsarbete.

Titta på Webinarie
Arbetsmiljö

Letar du fel eller vill du leda förändring?

Vi visar hur Quentics metodik leder ert EHS & CSR arbete. Rapportera incidenter och positiva observationer med en integrerad plattform. 

    Titta på Webinarie