Arbetsmiljö, Digitalisering

Safety Management Trend Report 2020

Perspektiv från ledande experter

Digitalisering, programvara, artificiell intelligens, big data och nätverk – alla dessa faktorer påverkar redan en modern arbetsmiljö. Men betyder det att dessa teknologier redan används som standard? Och hur kommer digitaliseringen av arbetsmiljöarbetet att påverkas av COVID-19? 

I ”Safety Management Trend Report 2020”, tar ledande experter en koll på trenderna och är eniga: digital innovation har påverkat arbetsmiljö och säkerhet positivt. Digitaliseringen har gett struktur och nya insikter. Även EHS-arbetet kommer på lång sikt att dra fördel av den allmänna ökningen av digitalt arbete som är en följd av COVID-19-pandemin. Internet of things (IoT), robotik och sensorer har öppnat upp oändligt många nya möjligheter för att göra arbetet säkrare, och big data analyserad av artificiell intelligens är inte längre en futuristisk vision inom säkerhetshantering. Men innebär ny teknik som AI eller 5G nya säkerhetsfrågor?  

Experterna kan kalla sin strategi, ”safety ll”, ”safety done differently” eller ”behavior-based safety”. Terminologin varierar – men en sak förenar dem alla: människan är i fokus. Arbetsmiljö måste nå hjärta och förstånd för att skapa en hållbar och positiv säkerhetskultur. Ledarskap, kommunikation, engagemang och motivation är nyckelfaktorer. Men hur starka är vi här? 

Läs den senaste säkerhetshanteringsrapporten och ta reda på det. Branschens experter utvärderar och diskuterar trender utifrån sina perspektiv och pratar möjligheter och risker som följer med den senaste utvecklingen.

Vilka trender förtjänar extra uppmärksamhet detta år?

“Den viktigaste trenden är inte avancerad teknologi, ny teori eller en oväntad ny risk. Den viktigaste trenden 2020 är den kontinuerliga förbättringen.”

Professor Dr. Andrew Sharman

“Värdebaserad säkerhet har blivit vardag. Kalla det ’Säkerhetskultur’, ’Vision’, ’Ledarskap’ eller vad du än föredrar att kalla det.”

Eduardo Blanco-Munoz

Var ser du utrymme för förbättring?

“Det finns fortfarande en stor potential för förbättring inom området lärande och informationsdelning. Lärande innebär också verifiering av effekten av förändringar och detta görs sällan i branschen idag.”

Jop Groeneweg

“Även samarbete på delade arbetsplatser och i entreprenadnätverk har en enorm förbättringspotential för både inköpande- och leverantörsföretag.”

Tiina-Mari Monni

Vilken teknologi har haft störst påverkan på arbetsmiljö och säkerhet de senaste åren?

“Smartphones. När de blir bättre, snabbare och billigare kommer de att bli transformativa. De kommer bli mer och mer integrerade i våra liv, inklusive hur arbetet görs. Anställda integrerar smartphones redan nu, vilket skapar nya möjligheter och nya utmaningar.”

Ron Gantt

Vilken påverkan förväntar du dig att ny teknologi kommer ha på säkerhetshantering?

“AI leder till nya former av ’man-machine’ samarbete. Det kräver att man tänker annorlunda kring maskinsäkerhet. IoT kommer göra säkerheten delvis beroende av cybersäkerhet. Det senare är redan fallet idag.”

Gerard Zwetsloot

Vem formar framtiden i säkerhetshanteringssektorn?

„Jede HSE-Fachkraft, die es als ihre Aufgabe sieht, jeden Einzelnen in ihrem Unternehmen – vom einfachen Arbeiter bis hin zum Top-Manager – von der überaus wichtigen Bedeutung eines sicheren und erfüllenden Arbeitsplatzes zu überzeugen. Wir brauchen innerhalb der HSE-Community Menschen mit Leidenschaft, Enthusiasmus und Kreativität und ich treffe immer mehr, die diese Eigenschaften für ihre Tätigkeit mitbringen.“

Davide Scotti

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering

Trendrapport för Arbetsmiljö 2021

Vilka är nyckelfaktorerna för arbetsmiljö i framtiden? Våra internationella experter svarar på detta samt andra viktiga frågor i vår enkät som sträcker sig över Europa

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö, Digitalisering

Safety Walks – Med digitalt sällskap på vägen till ditt förbättrade säkerhetsarbete!

Säkerhetspromenader - Med Digital Company på väg till ditt förbättrade säkerhetsarbete! Under webinariet lär du dig hur säkerhetspatruller och säkerhetspromenader kan hjälpa dig i ditt säkerhetsarbete.

Titta på Webinarie
Arbetsmiljö

Letar du fel eller vill du leda förändring?

Vi visar hur Quentics metodik leder ert EHS & CSR arbete. Rapportera incidenter och positiva observationer med en integrerad plattform. 

    Titta på Webinarie