Arbetsmiljö, Digitalisering

Trendrapporten för Arbetsmiljö 2021

Upptäck nyckeltrender och optimera din strategi idag!

Den senaste utvecklingen inom Arbetsmiljö

Elva erkända internationella experter delar med sig av sina åsikter angående trender under 2021 och de mer långvariga effekterna av Covid-19 pandemin, hur det påverkar Arbetsmiljö samt, våra prioriteringar för 2021. Dessa synpunkter är även fördjupade med praktisk insyn från en stor enkätundersökning där fler än 600 specialister, EHS Managers och Säkerhetsansvariga från hela Europa delar med sig av hur de har hanterat pandemin, vilka utmaningar som har kommit med deras nya ansvar och vilka ämnen de fokuserar lite extra på inför 2021.

Förhandsvisa Trendrapporten

Detta är vad du får:

  • Nya perspektiv:

    Ledande experter från åtta länder delar med sig av sina tankar runt de viktigaste trenderna och effekterna Covid-19 haft på arbetsmiljöfrågor.

  • Värdefulla upplevelser:

    För första gången så kommer Trendrapporten för Arbetsmiljö inkludera en stor enkätundersökning av proffessionella insatta inom EHS över hela Europa.

  • En framtidsvy:

    Vilka prioriteringar är nödvändiga för att för hantera Arbetsmiljöfrågor i framtiden? Vad bör specialister fokusera på nu?

Bli inspirerad och lär er av varandra

Coronaviruset har vänt världen upp och ner och har gjort att ämnet hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är ett ännu större fokus än innan. Hemmakontor, åtgärder rörande hygien och pandemiplanering, online instruktioner och psykiska påfrestningar är några av de många ämnen som de ansvariga för arbetsmiljö kommer ha på toppen av sina agendor under 2021.

Men vilka bedrifter och utvecklingar kommer stanna med oss när vi kommer till etappen som kallas "Det nya normala"? Hur mycket har digitaliseringspushen från 2020 ändrat vår framtida arbetsmiljö? Och framför allt, är vi redo för att stå ansikte mot ansikte med utmaningar som väntar oss? Trendrapporten 2021 med fokus arbetsmiljö svarar på dessa frågor med utgångspunkt från olika perspektiv.

“Få en del av helheten, bli inspirerad och lär er av varandra, för den rätta tiden att arbeta tillsammans och vara starkare än någonsin är nu” - Davide Scotti

Några ord från Arbetsmiljöexperterna:

Davide Scotti

“Jag skulle vilja säga att det bör inte vara en tävling rörande hälsa och säkerhet, även företag emellan som är konkurrenter i samma industri. Det bör inte finnas någon konkurrens rörande hälsa och säkerhet. Speciellt i dessa tider som vi nu lever i (post COVID-19, det nya normala eller vad du nu vill kalla det) och 2021 är den rätta tiden att tillsammans bli bättre och starkare än någonsin!”

Davide Scotti
Amy Edmondson

“Säkerhetsansvariga bör under 2021 fokusera på utveckling av HR för att helt och fullt kunna vara på jobbet och vara en autentisk röst för arbetet”

Amy Edmondson
Prof. Christoph Bördlein

“Vi kommer i större utsträckning överväga vilka processer och moment som kan vara digitaliserade. Allt kan nu ske digitalt och där det inte längre finns samma behov av personlig kontakt kommer forsätta ske digitalt efter pandemin”

Prof. Christoph Bördlein
Dr. Anita Tisch

“Covid-19 krisen har visat oss att vi är konfronterade med en anmärkningsvärd mental stress i olika yrkesgrupper och att arbetsmiljö och säkerhet därför borde fokusera i större utsträckning på mental hälsa”

Dr. Anita Tisch
Andrew Sharman

"Men de som praktiserar kommer också att behöva använda deras nyligen vunna förtroende för deras företag och bredda dialogen. Trots att pandmiproblemen kanske är under kontrol så visar situationen en möjlighet att ta fram andra säkerhetsrelaterade ämnen och frågor till bordet, exempelvis mental hälsa och välmående"

Andrew Sharman
Tiina Lius

“Säkerhetsansvariga bör fokusera på att bygga anpassade processer för välmående. Desto mer friktionsfria dessa processer är, desto mindre onödig skada. En överväldigande mängd arbete och stress är riskfaktorer för att bränna ut sig och dessa ökar även risken för olyckor.”

Tiina Lius
Eva Barrio

“Det kommer hjälpa oss att uppnå denna vision: att leva i mer humana samhällen i närkontakt med hälsosamma och säkra arbetsmiljöer där kvalite av arbetsmiljöer är riktad till arbetstagarna, samhällen samt konkurrenskraftigheten hos företag i termer av att utmärka sig”

Eva Barrio

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

2022 Världsdagen för Arbetsmiljö och Säkerhet

Fokus 2022 års världsdag för arbetsmiljö & säkerhet är att bygga upp en hållbar säkerhetskultur på arbetsplatsen: Här hittar du expertråd för att förankra arbetssäkerheten på alla nivåer i er organisation.

Läs artikel
Arbetsmiljö, Digitalisering

De sju senaste trenderna inom Arbetsmiljö 2022

11 internationella experter, 500 yrkesverksamma och chefer, 7 viktiga trender, 1 infografik. Är du ansvarig för Arbetsmiljö & Säkerhet under 2022? Då bör du ta en titt på denna infografik!

Ladda ner infografik
14.06.2022, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

En 360°-lösning för ditt EHSQ-arbete

Vad är fördelarna med att arbeta i en integrerad plattform jämfört med separata systemlösningar?

Registrera dig nu!

X