Arbetsmiljö, Digitalisering

Så väljer du rätt EHS-programvara

Whitepaper med tips och kriterier för ett välgrundat val av programvara för EHS!

Rätt EHS-programvara med denna guide - Steg för steg

Ansvaret inom områdena arbetarsmiljö, hälsa och miljöledning är en komplex blandning av regler, skyldigheter och åtgärder. EHS-specialister måste samla in, dokumentera, utvärdera och förmedla en stor mängd olika uppgifter varje dag. Ett smidigt samarbete mellan olika avdelningar och med ledningen är viktigt, liksom att hela arbetsstyrkan involveras i processen. Rätt EHS-programvara kan stödja ditt arbete och drastiskt minska din arbetsbörda. Men hur ska du gå tillväga för att hitta rätt lösning?

I detta whitepaper får du detaljerad information om tillvägagångssätt för ditt sökande samt värdefulla tips för din beslutsprocess. Vilka arbetsprocesser bör gynnas av den nya lösningen? Vilka anställda måste involveras? Och vilka urvalskriterier måste man ta hänsyn till när man väljer en programvarulösning? Om du tar itu med dessa frågor en efter en kommer du att kunna hitta rätt EHS-programvara för ditt företag. Du får också praktiska råd om hur du kan få ledningen, budgetkommittéer och andra viktiga intressenter med på investeringen.

En smygtitt på detta whitepaper!

Denna läsning väntar dig i detta whitepaper:

 • Identifiera era behov

  Det är på detta sätt som du skapar en status quo för dina företagsprocesser och fastställer dina unika krav på en EHS-programvara.

 • Involvera medarbetare

  Arbetsprocesser är ofta sammanflätade med varandra. Ta reda på vilka nyckelområden och intressegrupper som behöver involveras. 

 • Översikt över utvalskriterier

  Få information och en kompakt checklista för de viktiga kriterier som du bör tänka på när du väljer programvara.

 • Övertyga beslutsfattare

  Värdefulla tips och argument för att få med sig den övre ledningen och de som har ansvar över budget.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

14.06.2022, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

En 360°-lösning för ditt EHSQ-arbete

Vad är fördelarna med att arbeta i en integrerad plattform jämfört med separata systemlösningar?

Registrera dig nu!
Arbetsmiljö, Farliga ämnen

ISO 7010-symboler: Säkerhetsskyltar

Den internationella standarden ISO 7010 definierar korrekt form och färg på symboler och varningsskyltar. Känner du till dessa viktiga fakta om standarden och de symboler som den reglerar?

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X