Arbetsmiljö, Digitalisering

Infografik: 10 trender inom säkerhetshantering 2020

5 minuter

Vilka är de viktigaste trenderna inom arbetsmiljö och säkerhet? Blir arbetet säkrare genom digitalisering och ny teknik? Vilka effekter har COVID-19-pandemin på digital säkerhetshantering? I Safety Management Trend Report 2020 medverkar femton experter från nio olika länder och delar med sig av sina tankar och perspektiv.  

Människan i fokus

Experter anser att användning av en programvara och en app för säkerhetshantering har skapat en bättre struktur och ser ny teknik som till exempel artificiell intelligens (AI) eller virtual reality (VR), som en positivt bidragande faktor till de flesta säkerhetsmetoder. Experter uppmanar också till försiktighet och noterar att tekniska innovationer först och främst måste fokusera på människor och att utforma deras arbetsmiljöer på ett positivt sätt. Det finns ingen önskan att implementera ny teknik för själva teknikens skull.

COVID-19 som en drivkraft för digitalisering

Den oväntade COVID-19-pandemin har vänt arbetslivet upp och ner över en natt. Distansarbete har blivit en ny verklighet för många anställda världen över med videomöten som ersätter det personliga mötet  och många nya säkerhetsåtgärder som vidtas där arbete på plats är nödvändig. Många experter är eniga, den övergripande accelerationen av digitaliseringen kommer ha en långvarig inverkan på arbetsmiljö- och säkerhet. Säkerhetsutbildning anses gynna flest från denna utveckling.

­Ladda ner Safety Management Trend Report 2020 för att läsa mer om de viktigaste trenderna inom arbetsmiljö- och säkerhet.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering

Trendrapport för Arbetsmiljö 2021

Vilka är nyckelfaktorerna för arbetsmiljö i framtiden? Våra internationella experter svarar på detta samt andra viktiga frågor i vår enkät som sträcker sig över Europa

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö, Digitalisering

Safety Walks – Med digitalt sällskap på vägen till ditt förbättrade säkerhetsarbete!

Säkerhetspromenader - Med Digital Company på väg till ditt förbättrade säkerhetsarbete! Under webinariet lär du dig hur säkerhetspatruller och säkerhetspromenader kan hjälpa dig i ditt säkerhetsarbete.

Titta på Webinarie
Arbetsmiljö

Letar du fel eller vill du leda förändring?

Vi visar hur Quentics metodik leder ert EHS & CSR arbete. Rapportera incidenter och positiva observationer med en integrerad plattform. 

    Titta på Webinarie