Arbetsmiljö

Världsdagen för Arbetsmijö och Säkerhet

Stöttepelare för en bred säkerhetskultur

6 minuter28/04/2022

Den 28 april är Världsdagen för Arbetsmiljö & Säkerhet. Denna globala händelse initierades av Internationella arbetsorganisationen (ILO) för att öka allmänhetens medvetenhet om vikten av säkerhet, hälsa och mänsklig värdighet i arbetet.  

Historia: Världsdagen för Arbetsmiljö & Säkerhet: Början

Valet av den 28 april som datum för att fira världsdagen har sina rötter i den kanadensiska lagen om arbetsersättning från 1914. Denna lag, som antogs den 28 april 1914, ledde till inrättandet av den första arbetsskadeförsäkringsnämnden (numera Workplace Safety and Insurance Board) i Kanada. Kanada började med att uppmärksamma den 28 April som "Arbetarens Minnesdag" år 1985. Denna dag kom sedan att bli förklarad nationell sorgedag för att hedra stupade arbetare år 1991.

Worker's Memorial Day började få fotfäste även utanför Kanada, då USA inrättade en minnesdag 1989 - och arbetstagarorganisationer i Asien och på andra håll började också anamma idén. År 2001 valde Internationella arbetsorganisationen (ILO) officiellt dagen och den blev känd som Världsdagen för Arbetsmiljö & Säkerhet.

Fokus 2022: Att agera tillsammans för att skapa en positiv säkerhetskultur 

Kampanjer och evenemang som syftar till att göra arbetsförhållandena säkrare och mer gynnsamma för mänsklig värdighet är en integrerad del av världsdagen. År 2022 riktar ILO sitt fokus mot den sociala dialogen kring säkerhetskultur. Organisationen definierar en säkerhetskultur som "en kultur där rätten till en säker och hälsosam arbetsmiljö respekteras på alla nivåer, där regeringar, arbetsgivare och arbetstagare aktivt deltar i arbetet med att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö genom ett system med definierade rättigheter, ansvar och skyldigheter, och där principen om förebyggande åtgärder ges högsta prioritet".

Hur bygger man en säkerhetskultur på ett lyckat sätt?

Definitionen av säkerhetskultur klargör att alla är ansvariga för att säkerställa Arbetsmiljö & Säkerhet inom företaget genom ett säkert beteende. När det gäller säkerhetskultur är helheten mer än summan av delarna. Vårt uppdrag är att ständigt ge ny inspiration för att bygga och förbättra säkerhetskulturen i samarbete med olika experter från vår EHSQ-community.

Redaktionen rekommenderar

Här hittar du ett urval av artiklar, webinar och whitepapers som är utformade för att inspirera dig i ditt arbete med att förankra en hållbar säkerhetskultur på alla nivåer i ditt företag.

Arbetssäkerhet - En levande kultur

Safety Management Trend Report 2022

Arbetssäkerheten år 2022 kännetecknas av ESG, industri 4.0, psykologisk stress och säkerhetsledarskap. Läs om den utveckling som internationella experter förutser och hur du bäst kan möta den.

Ladda ner whitepaper

Vi måste ha ett positivt förhållningssätt för att engagera människor i säkerhet!

Gerd-Jan Frijters är en välrenommerad konsult inom säkerhetskultur. I den här intervjun diskuterar han hur man engagerar människor i säkerhet, hur man främjar säkert beteende och hur tekniken tar säkerheten till nästa …

Läs artikel

Är Safety II och BBS vägen framåt?

Safety II och BBS, är det framtiden för säkerhetsarbete och arbetmiljö? Det är omöjligt att säga, men vi vill passa på att tipsa er kring hur man arbetar med Safety II och BBS på bästa sätt!

Läs artikel

Safety Walks - 5 tips för att lyckas

Behöver du tips på hur ni ska lyckas med skyddsronder? Läs denna artikel för att få tips och råd på hur er organisation kan bli framgångsrika med skyddsronder!

Läs artikel

Nya perspektiv för modern säkerhetshantering

Vilken potential kan beteendebaserad säkerhet eller Safety II ha? Bygg din strategi med moderna perspektiv på arbetssäkerhet. 

Ladda ner whitepaper

Att kommunicera värdet av en god arbetsmijö

Arbetssäkerheten ger avkastning på investeringen. Men hur kan fördelarna bevisas?  Från avkastning på förebyggande åtgärder till mindre faktorer: Här hittar du argument för att övertyga ledningen!

Läs artikel

X