Arbetsmiljö

Därför är modern arbetssäkerhet är värt vartenda öre

6 viktiga skäl för att förbereda din budget för 2023 nu!

5 minuter26/10/2022

Framgångsrika företag avsätter en betydande del av sin budget för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Här är 6 goda skäl till varför det är värt varje krona och varför ni bör lägga fokus på detta år 2023. Lär dig varför arbetsmiljö & säkerhet behöver moderna lösningar som på ett hållbart sätt kommer att främja ditt företag. Vi sammanfattar skälen på den här sidan och länkar dig till informerande och relevanta artiklar, webinarier och whitepapers.

Skäl #1: Digitaliseringen påverkar arbetssäkerheten

Den enorma potential som digitaliseringen har för arbetssäkerheten ses ofta inte till dess fulla potential. Samtidigt underskattas ofta hälsoriskerna med att kunna arbeta var som helst och när som helst. Genom att investera i rätt kunskap och teknik kan du skydda dina anställda och göra ditt företag redo att möta framtiden.

Digitalt stöd för ISO-arbetet

Nya utmaningar har uppstått och vissa välkända problem har förstärkts av digitaliseringen. I detta webinar går vi igenom hur digitalt stöd för ISO-arbetet kan underlätta vardagen för de som arbetar med EHSQ och ESG.

Titta på webinariet!

Skäl #2: EU:s taxonomi och ESG-kriterier kräver resultat när det gäller arbetsmiljö & säkerhet

I framtiden kommer huruvida och på vilka villkor företag kan få tillgång till finansmarknaderna att i allt högre grad bero på deras ESG-resultat på områdena miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Aspekten hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är förankrad i den andra ESG-faktorn - den sociala - vilket innebär att ett företags ESG-resultat är nära kopplat till det arbete som yrkesverksamma inom arbetsmiljö & säkerhet utför.

EHS och ESG

"ESG-kriterierna är redan en viktig drivkraft för att investera i bättre hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i mitt företag." Detta uttalande kommer från drygt 30 % av de 500 yrkesverksamma och chefer som tillfrågades i rapporten Safety Management Trend Report. Så hur förhåller sig ESG-kriterierna till de som arbetar med EHSQ-frågor? Lär dig allt du behöver veta om detta i vår artikel!

Läs artikeln

Skäl #3: Avkastningen på förebyggande åtgärder (RoP) är 2,2

Arbetsmiljö & säkerhets ekonomiska framgång är mätbar och kan beräknas med hjälp av den så kallade RoP (Return on Prevention). I en internationell undersökning har man kommit fram till att RoP-faktorn är 2,2. Det innebär att varje krona som investeras i förebyggande åtgärder ger en avkastning på 2,20 kronor om man räknar affärsmässigt.

Framgång över kostnad

I många företag är det en del av vardagen för specialister på arbetssäkerhet att visa på den ekonomiska lönsamheten i fråga om arbetsmiljö och säkerhet. I vilken utsträckning bidrar planerade eller genomförda åtgärder till företagets övergripande framgång?

Läs artikeln

Skäl #4: Det finns allt-i-ett-lösningar för ert företag

Du behöver inte lägga din budget på olika separata lösningar för arbetssäkerhet. Du behöver inte ha flera budgetanslag för att täcka alla relevanta utgifter för modern arbetsmiljöhantering. En programvarulösning består av moduler och kan samla en mängd olika huvudfokuspunkter, t.ex. olycksrapporter, farliga kemikalier, revisioner eller utbildningar.

Olika fokus - en budget

Att välja rätt EHS-programvara kan vara till stor hjälp för att lätta din arbetsbörda. Men hur ska du strukturera ditt sökande efter den bästa lösningen för att se till att du hittar rätt programvaruleverantör? Vilka kriterier bör du ta hänsyn till? I vårt whitepaper får du lära dig hur du kan:

  • Identifiera era behov
  • Överväga relevanta kriterier 
  • Identifiera vart det finns potential att spara in pengar
  • Övertyga ledningen och intressenter
Ladda ned ditt whitepaper

Skäl #5: Framgångsrika företag banar vägen

Företag inom olika branscher och i olika storlekar har redan använt sin budget och sett resultat och således nått ett genombrott inom arbetsmiljö & säkerhet med hjälp av en integrerad lösning.

Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt

Exemplet med Karlsbergs bryggeri visar också hur mycket potential programvaran har att erbjuda när det gäller att öka effektiviteten. "Med Quentic kan våra riskbedömningar nu genomföras 70% snabbare, samt av alla chefer inom företaget." (Michael Schmidt, arbetsmiljöansvarig på Karlsberg Brauerei GmbH).

Läs mer från detta referenscase

Skäl #6: Arbetsmiljö & säkerhet kan vara en lönsam investering

Du bör se din budget för arbetsmiljö & säkerhet som en investering. Med hjälp av finansiella indikatorer för dina önskade och faktiska scenarier kan du göra en långsiktig kassaflödesanalys för den investering du överväger, där du tar hänsyn till projektets totala nettovärde, den tid som krävs för avskrivning och de förväntade procentuella utdelningarna.

Investeringscase för EHS och Miljö

Sätt dina utgifter i perspektiv. Att utvärdera potentiella EHS-investeringar kan ta lite tid i början och kan vara knepigt, men det ger dig och andra beslutsfattare en realistisk överblick. Läs vår artikel för att lära dig hur du förbereder beräkningarna av ditt investeringscase.

Läs artikel!

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

Investeringscase för EHS och Miljö

Om du är verksam i en branch där mijön stundvis är högljudd och påfrestande för de anställda är det ett absolut krav att ni investerar i arbetsmiljön och säkerheten för de anställda, och ser till att ni lever upp till …

Läs artikel
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Dubbel väsentlighet och DNSH-kriterier

Att fastställa kursen för efterlevnad av taxonomin och ESG-rapportering: Vad du behöver veta för att integrera de två principerna, DNSH och Dubbel väsentlighet i din hållbarhetshantering.

Läs artikel
07.12.2022, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

Webinar: Så väljer ni rätt EHSQ-plattform!

Känns det komplicerat att välja en EHSQ-lösning för ditt företag? Quentics webinar hjälper dig på vägen till att fatta rätt beslut rörande er EHSQ-plattform!

Anmäl dig till Webinar!

X