EcoIntense är en av de bästa arbetsgivarna inom IKT

2017-03-23

Programvarutillverkaren prisbelönades i en branschtävling

Programvarutillverkaren prisbelönades i en branschtävling

EcoIntense GmbH får utmärkelsen ”Bästa arbetsgivare inom IKT 2017”. Programvarutillverkaren prisbelönades redan tidigare i år av det oberoende institutet Great Place to Work® Institut. Det Berlin-baserade företaget EcoWebDesk, som tillhandahåller en onlinelösning för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet, är en av de bästa arbetsgivarna inom information och telekommunikation. ”Denna utmärkelse visar återigen att EcoIntense inte bara är en av regionens bästa arbetsgivare, utan också att företaget är mycket attraktivt för både anställda och arbetssökande inom hela IKT-branschen”, säger Markus Becker, VD för EcoIntense GmbH.

Resultaten från denna benchmarkstudie erhölls med hjälp av en detaljerad anonym personalenkät. Därutöver frågades ledningen om främjande åtgärder och erbjudanden när det gäller personalarbete i företaget. ”Utmärkelsen står för en god och autentisk företagskultur som i synnerhet kännetecknas av värderingar som förtroende, rättvisa, uppskattning och laganda”, säger Andreas Schubert, styrelseledamot för tyska Great Place to Work® Institut, ett internationellt forsknings- och rådgivningsnätverk som stödjer företag i cirka 50 länder runt om i världen när det gäller utformningen av en medarbetarorienterad företagskultur.

Sedan oktober 2018 heter EcoIntense Quentic. I samband med detta fick även programvaran EcoWebDesk det nya namnet Quentic.

Ladda ner pressmeddelande från 2017-03-23 (PDF, 468 kB)

X