Återblick på det nionde HS2E-forumet

2019-06-04

Den 22 och 23 maj 2019 ägde det nionde HS2E-forumet rum i Berlin. Vid Quentics användarträff och den åtföljande expertkonferensen deltog runt 300 deltagare från mer än 100 olika företag. Med Quentic-experter och -partner diskuterade man de senaste trenderna och Best Practice-exemplen från områdena arbetssäkerhet, miljöledning och hållbarhet.

Två dagar fyllda med kunskaper, utbyte av erfarenheter och inspiration. Quentic har skapat ett ekosystem för EHS- och CSR-aktörer från Tyskland, Österrike och Schweiz, med syftet att inspirera deltagarna att uppnå mer tillsammans. I förgrunden stod det direkta utbytet mellan användare och expertbesökare, liksom även personliga samtal med specialister från Quentic. 26 workshoppar, 17 föredrag, fyra Open Spaces och två världscaféer förmedlade praktiska kunskaper och främjade nätverksbyggande över avdelnings- och företagsgränser. I den åtföljande expertutställningen informerade Quentic Partner som SAT och IbUQAS om efterlevnad, arbetssäkerhet, miljöskydd och energieffektivitet.

Bedömningar och inblickar – av experter för experter

Experter och erfarna användare turades om att hålla föredrag. Frågor som togs upp var bland annat ISO 45001 och ISO 14001, effektiv hållbarhetsledning och aktuella, internationella utmaningar vad gäller arbetsmiljö och säkerhet. Evenemanget öppnades av Quentics grundare Markus Becker och Sebastian Mönnich som även sitter i ledningsgruppen. Därefter följde impulsföredrag om Industri 4.0. Experter, som den erkända BGM-experten Prof. Dr. Volker Nürnberg och Dr. Herbert Engel från Fraunhofer Institut HHI, belyste hur nya tekniker och arbetssätt påverkar framtidens arbetarskydd. Philipp Unger delade med sig av sina erfarenheter kring införandet av Google Glass hos Schnellecke Group. Därefter gav Michael Klein värdefulla inblickar i nödfallsstyrningen hos Balluff GmbH. Quentic-kunder som Carl Zeiss AG, BayWa AG och Vaillant GmbH rapporterade om användningen av SaaS-lösningen i praktiken och beskrev hur företag kan leda sitt EHS- och CSR-arbete ännu bättre med detta verktyg.

På kvällen den första evenemangsdagen kunde deltagarna fortsätta sina samtal under kvällsevenemanget på Berliner Wasserwerk.

Digital utformning av EHS och CSR

Under interaktiva workshops diskuterade deltagare och Quentic-experter olika användningsscenarion för programvaran: Där fick de tips och rekommendationer om Best Practices gällande normkrav, instruktioner, revisioner och rättsregister. Därutöver utbytte de erfarenheter inom aktuella frågor som den tyska lagen om mödraskydd och psykiska påfrestningar på arbetsplatsen.

Vi tackar alla deltagare, föredragshållare, partner och medarbetare för de två inspirerande dagarna och ser redan nu fram emot det tionde HS2E-forumet i Berlin.

X